Vrijwilliger Marjan

Marjan van Klink, vrijwilliger WereldKidz Hoogstraat

Marjan is vrijwilliger op WereldKidz Hoogstraat. Ze is geen onbekende in het onderwijs. Begin jaren 70 gaf Marjan parttime les op een basisschool. “Dit was in een tijd waarin het onderwijs nog erg klassikaal was en er nog niet gedifferentieerd werd. Toen merkte ik al dat ieder kind een ander niveau heeft. In die tijd kreeg ik al de eerste kinderen van Turkse gastarbeiders in de klas. Na een jaar of 8 ben ik het bedrijfsleven ingegaan en ben ik bij een internationale bank gaan werken waar ik een opleidingstraject heb ontwikkeld voor trainees. Toen ik daar stopte, wilde ik graag vrijwilligerswerk gaan doen. Een buurvrouw is leraar op WereldKidz Hoogstraat en introduceerde mij op de school. Het educatieve is toch altijd in me blijven zitten. Hier kan ik een bijdrage leveren aan het vaardiger maken in de nederlandse taal aan leerlingen voor wie de taal best ingewikkeld is. “

WereldKidz Hoogstraat

Op WereldKidz Hoogstraat wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die in het asielzoekerscentrum in Leersum wonen. De kinderen op deze school hebben een taalachterstand en vaak traumatische ervaringen opgedaan. De toekomst van deze kinderen is onzeker. Mogen ze blijven? Krijgen ze een status en wanneer dan? “Ondanks alles zie ik toch de vrolijkheid en de blijheid in de ogen van de kinderen. Ook de ouders zijn blij dat hun kinderen onderwijs krijgen.”

Op de school wordt gewerkt in 4 kleine combinatiegroepen zodat er alle aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen. Taal- en rekenontwikkeling staan centraal maar daarnaast is er aandacht voor talentontwikkeling, burgerschap en digitale geletterdheid. Ook is er alle ruimte voor de verschillende culturele achtergronden van de kinderen.

Marjan vertelt hoe goed de leraren omgaan met de verschillende niveaus in de klas. “De leraren zijn gemotiveerd en hebben allemaal speciale kwaliteiten om met deze doelgroep te werken. Het doel is om de kinderen te laten opgroeien tot volwaardige wereldburgers. Ze halen het beste in ieder kind naar boven.”

Vrijwilliger

Aan de school zijn 3 vrijwilligers verbonden waarvan Marjan er een is. Alle vrijwilligers hebben feeling met onderwijs en differentiatie.“Ik voel me betrokken bij de school, dat is ook de basis om dit goed te kunnen doen. Een ochtend per week zit ik in de bovenbouw bij groep 7/ 8. Ik heb een afgebakende taak: oefenen in technisch lezen, de goede uitspraak en het automatiseren van de woorden. Dat doen we visueel en auditief door de connectie te maken met de tekst bij een afbeelding. Ik merk dat na verloop van tijd leerlingen meer open gaan staan voor de betekenis en dat de interesse voor de taal groeit. Ik zie de trots als ze nieuwe woorden leren kennen.”

Samen leren

Op school wordt gewerkt met gezamenlijke thema’s. Op dit moment is het thema klimaat. De invulling aan het thema wordt tussen de groepen uitgewisseld. “Daarin zie je dat er samen geleerd wordt. Ook tijdens het buiten spelen zie ik het terug. Zo is er bijvoorbeeld een tuintje aangelegd waar de leerlingen onder begeleiding samen verantwoordelijk voor zijn.”
“Samen leren is ook elkaar helpen. Als er nieuwe leerlingen zijn die nog niet goed Nederlands kunnen spreken dan worden ze geholpen door de leerlingen die al wat verder gevorderd zijn. Op deze manier wordt er ook ruimte gegeven aan de persoonlijke kwaliteit van de leerling. Er is echt aandacht voor elkaar. Als er een nieuwe leerling is wordt hij/zij aan de hele school voorgesteld en verwelkomd met een lied.”

WereldKidz

“Alle kinderen zijn een onderdeel van deze wereld. WereldKidz levert een bijdrage aan het laten groeien van kwaliteiten zodat elke leerling een volwaardig wereldburger kan worden. Bij WereldKidz leren kinderen om begrip te hebben voor andere meningen. Dat is heel belangrijk zeker in deze tijd waarin je de polarisatie ziet. We zijn allemaal gelijk.”

Meer weten over het onderwijs op WereldKidz Hoogstraat?

Bekijk dan de website van WereldKidz Hoogstraat

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.