Dalton

Daltononderwijs bij WereldKidzZelfstandigheid voor de persoonlijke ontwikkeling

Het Daltononderwijs is ontwikkeld door Helen Parkhurst (1887-1973) in het Amerikaanse plaatsje Dalton. De methode is ontstaan in de praktijk. Op een ‘éénmans’-schooltje met ongeveer 40 zeer verschillende kinderen was het onmogelijk om klassikaal onderwijs te geven.

Parkhurst ontwikkelde gaandeweg een ‘nieuw’ onderwijsconcept. Zij baseerde zich daarbij op drie hoofdbeginselen: verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid. Het didactische hulpmiddel, waardoor deze drie beginselen gerealiseerd kunnen worden, is de weektaak.

Leerling kiest de volgorde

Verantwoording als voorwaarde voor de innerlijke ontplooiing. Tot voor kort werd dit beginsel aangeduid als ‘vrijheid in gebondenheid’ Het woord verantwoording is een betere vertaling van ‘liberty’, het woord dat Helen Parkhurst gebruikt en dekt de lading beter. De leerling is vrij in het kiezen van de volgorde van de vakken, die in de taak zijn opgenomen, vrij in de samenwerking met medeleerlingen. Echter, hij of zij dient zich te houden aan de algemene afspraken. Deze hebben te maken met de orde, het gebruik van leer- en hulpmiddelen, het omgaan met elkaar en het afmaken van de taak.

Samenwerking ter bevordering van de sociale vorming

Met onderlinge samenwerking stelt de Daltonschool zich tegenover de opvatting van de klassikale school. Er is doelbewust gekozen voor hulp zoeken bij elkaar. De competitiegeest wordt vervangen door een geest van samenwerking. Een juiste toepassing bepaalt in hoge mate de sfeer in de klas. Er worden bewust samenwerkingsopdrachten gegeven.

Met individueel werk komt men tegemoet aan spreiding in begaafdheid, rijpheid en belangstelling van de leerlingen, alsmede aan de grote verschillen in tempo, intelligentie en concentratie. Er wordt gelegenheid gecreëerd tot zelfwerkzaamheid. Bij de individuele hulp die de leerling hierbij aan de leerkracht mag vragen, streeft men in de Daltonschool naar het zo nodige persoonlijke contact tussen leerling en leerkracht. Naast het zelfstandig werken wordt er ook aandacht besteedt aan zelfstandig leren; er worden opdrachten gegeven waarbij de leerling op zoek moet gaan naar informatie.