Speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs, dat is bij WereldKidz een zaak van leren en ervaren in je eigen ritme.

WereldKidz biedt Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) en aan leerlingen die naast een verstandelijke beperking een stoornis hebben die het leren extra belemmert. De leerlingen hebben een leeftijd van 4 tot 20 jaar. Daarbij werken we met met kleinschalige locaties en groepen. WereldKidz biedt een veilige leerplaats met veel toezicht en aandacht voor kinderen.