Werken in clusters


Er wordt gewerkt met één directeur, een intern begeleider en een managementassistent voor meerdere scholen. Daarnaast is er op elke school een schoolleider.

De directeur is samen met een schoolleider verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en de professionalisering van medewerkers, ieder vanuit zijn/haar eigen rol en kwaliteiten. Ook de profilering van de school en de identiteit van een school behoort, in samenwerking met het team, tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De samenwerking tussen directeur en schoolleider versterkt de kwaliteit van de aansturing op onderwijskwaliteit.

De management assistent ondersteunt de directeur en schoolleiders.

De intern begeleider is op meerdere scholen werkzaam. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de coördinatie, signalering, monitoring en advisering op het gebied van de onderwijsondersteuning aan individuele leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Daarmee werkt de intern begeleider vanuit een andere invalshoek dan de directeur en de schoolleider aan de kwaliteit van het onderwijs, samen met de leraren. De onderwijsondersteuning is op veel scholen op eenzelfde wijze opgezet en scholen kunnen veel van elkaar leren. Dit wordt versterkt door het werken met een meerschoolse intern begeleider.