Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Integriteit en Ongewenste Omgangsvormen


Het college van bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangewezen die ter zake kundig is bij het afwikkelen van een eventuele klacht.

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Yvonne Kamsma. Zij is telefonisch bereikbaar op
06 14001672 en per email: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl.

De externe vertrouwenspersoon wordt benaderd door de interne vertrouwenspersoon, het college van bestuur of rechtstreeks door de klager. Deze vertrouwenspersoon draagt zelfstandig zorg voor de eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag en kijkt welke vervolgstappen mogelijk zijn, zoals verwijzing naar instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg.

Jaarlijks vindt afstemming plaats tussen de externe vertrouwenspersoon en het college van bestuur over het resultaat van het beleid ten aanzien van de klachtenregeling.

De interne- als de externe vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht, waardoor privacy van de klager is gegarandeerd.

De klachtenregeling van WereldKidz vindt u hier.