Toparrangementen

WereldKidz Toparrangement 

WereldKidz staat voor uitdagend onderwijs voor ieder kind. Oók voor hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er het toparrangement. Met het toparrangement krijgen hoogbegaafde kinderen onderwijs passend bij hun onderwijsbehoefte. Onderwijs dat aansluit bij de manier waarop zij denken en leren. Verschillende basisscholen van WereldKidz werken met het voltijds toparrangement vanaf groep 4.

Uitgangspunten toparrangement

Uitgangspunt is dat het onderwijs in het toparrangement toegankelijk is voor kinderen met een hoogbegaafd profiel, zonder (gediagnosticeerde) gedragsstoornis. Bij kinderen met een discrepantie in hun intelligentie opbouw of specifieke ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte, wordt zorgvuldig afgewogen of het toparrangement passend is. 

Met kinderen met een hoogbegaafd profiel bedoelen we kinderen met een totaal IQ van 130 of hoger. Het IQ moet aantoonbaar zijn middels een IQ-onderzoek (WISC V) dat niet ouder is dan twee jaar, door een erkend bureau dat ervaring heeft met het diagnosticeren van hoogbegaafde kinderen. 

Voor het jongere kind is de Rakit een goed alternatief.

 

WereldKidz financiert het toparrangement vanuit reguliere middelen, waardoor we duidelijke keuzes maken: reguliere ouderbijdrage, geen kleine groepen en geen extra excursies of inzet van vakkrachten. De kinderen in het toparrangement maken deel uit van de leefgemeenschap van de school. Deze kinderen ontmoeten, ontwikkelen en leren samen met de andere kinderen.

Waarom leren de kinderen in het toparrangement?

Kinderen in het toparrangement zijn hoog-intelligent. Het reguliere aanbod biedt onvoldoende mogelijkheden om te leren leren. Hiervoor is binnen ons concept een aanbod passend(er) bij hun onderwijsbehoefte ontwikkeld. Deze kinderen hebben behoefte aan een peergroep om van en met elkaar te leren en maken tegelijkertijd ook onderdeel uit van de leefgemeenschap van de school. De kinderen zijn onderdeel van de school als geheel en er zijn georganiseerde dwarsverbanden met de reguliere groepen, passend bij de context van de school.

Kernelementen van het toparrangement

Het basisprogramma, zoals beschreven in de onderwijsplannen van de school, is één van de kernelementen van het aanbod in het toparrangement. Instructie op de basisstrategieën wordt gegeven. Het basisprogramma wordt compact aangeboden samen met het tweede kernelement: het memoriseren en het automatiseren van leerstrategieën. 

Deze twee onderdelen van het toparrangement-programma vragen ongeveer anderhalve tot twee dagen (in tijd per schoolweek). Hiermee komt ruimte voor het derde kernelement: het verdiepte programma.

Het derde kernelement: het verdiepte programma bestaat uit vakken zoals verdiept rekenen, taal, lezen, wereldoriëntatie en hogere denkorde opdrachten (HOD), culturele en kunstzinnige vorming (CKV) en filosoferen en debatteren. De instructie is top-down. 

In het toparrangement krijgt leren leren vorm binnen alle drie de kernelementen van het toparrangement: gecompact basisprogramma, een programma voor memoriseren en automatiseren van strategieën en differentiatie.

Bij de Wereldkidz scholen, en dus ook binnen het toparrangement, is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en persoonsontwikkeling. Voor het toparrangement is er passend bij de onderwijsbehoeften aandacht voor mindset en executieve functies.

De leerkrachten zijn specifiek geselecteerd op hun pedagogische vaardigheden en hebben specifieke expertise gericht op hoogbegaafdheid. Locaties

WereldKidz biedt het toparrangement aan op zeven basisscholen:

  • WereldKidz Tweesprong (locatie Duivenkamp) in Maarssen
  • WereldKidz Kameleon in Doorn
  • WereldKidz Montessorischool Zeist, locatie Griffensteyn
  • WereldKidz Balans in Veenendaal
  • WereldKidz Achtbaan in Veenendaal
  • WereldKidz Anne Frankschool in Bunnik 
  • WereldKidz Merseberch in Maarsbergen

Toelatingsprocedure

Kinderen met een IQ van 130 of hoger kunnen toegelaten worden tot het toparrangement. Het IQ moet aantoonbaar zijn middels een IQ-onderzoek dat niet ouder is dan twee jaar, door een erkend bureau dat ervaring heeft met het diagnosticeren van hoogbegaafde kinderen. 

Na een intakeprocedure wordt bepaald of een kind in aanmerking komt voor een proefperiode. Na de proefperiode wordt besloten, door de school, of het onderwijs voldoende passend is voor uw kind en het kan worden toegelaten.

Aanmelden voor het toparrangement gaat via de school van uw voorkeur. U kunt contact opnemen met de schoolleiding van de betreffende locatie voor een kennismaking.

Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het toparrangement.

Voor antwoord op veelgestelde vragen, klik op de link FAQ Toparrangement