Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Dat gaat ook om toezicht op de strategie, het gevoerde beleid en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht heeft in dit verband een klankbordfunctie en reflecteert op keuzevraagstukken waarmee het college van bestuur wordt geconfronteerd.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding, waardoor zij het onderwijsveld gezamenlijk goed kunnen overzien. Hierdoor kent het toezicht niet alleen diepgang, maar kan de toezichtstaak ook vanuit de samenleving een brede invulling krijgen. Daarbij wordt gewerkt in overeenstemming met de code Goed Bestuur in het primair onderwijs.

De leden van de raad van toezicht zijn:

  • drs. E.H.M. Vinken, benoemd 12 oktober 2016; voorzitter. De heer Vinken is zelfstandig organisatieadviseur onder de naam Public Thinking en manager bij Hogeschool Utrecht.
  • drs. R.J.J. Kevenaar, benoemd 1 april 2018; vice-voorzitter/ secretaris en voorzitter auditcommissie. De heer Kevenaar is werkzaam als bestuurder/CFO van Smallsteps.
  • drs. H. Koster, benoemd 1 november 2018; voorzitter commissie kwaliteit. Mevrouw Koster is werkzaam als rector/bestuurder van het Cambium College.
  • drs. D.S.N. Bakker-van den Berg, benoemd 1 november 2018; voorzitter remuneratiecommissie. Mevrouw Bakker is partner van Advocatenkantoor Bakker-van den Berg.
  • Vacature lid raad van toezicht