Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het college van bestuur. Dat gaat ook om toezicht op de strategie, het gevoerde beleid en het beleid voor de toekomst. De raad van toezicht heeft in dit verband een klankbordfunctie en reflecteert op keuzevraagstukken waarmee het college van bestuur wordt geconfronteerd.

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De leden hebben allen een maatschappelijke achtergrond en inbedding, waardoor zij het onderwijsveld gezamenlijk goed kunnen overzien. Hierdoor kent het toezicht niet alleen diepgang, maar kan de toezichtstaak ook vanuit de samenleving een brede invulling krijgen. Daarbij wordt gewerkt in overeenstemming met de code Goed Bestuur in het primair onderwijs.

 

De leden van de raad van toezicht zijn:

 

 • Mevrouw Lara de Brito; voorzitter.
  Benoemd: 1 oktober 2022
  Aftredend: 1 november 2026
  Functie: Bestuursvoorzitter de bblthk
   
 • Mevrouw Olivia Kramers
  Benoemd: 1 november 2023
  Aftredend: 1 november 2027
  Functie: Directeur Fontys Hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie
 • De heer Marc van Leeuwen
  Benoemd: 1 december 2020
  Aftredend: 1 december 2024
  Functie: Directeur onderwijsgroep Twynstra Gudde
   
 • Mevrouw Dieneke Kuijpers
  Benoemd: 1 november 2022
  Aftredend: 1 november 2026
  Functie: Directeur en lid Dagelijks Bestuur Van Iersel Luchtman Advocaten 
   
 • Mevrouw Jellienke Stamhuis
  Benoemd: 1 november 2022
  Aftredend: 1 november 2026
  Functie: Externe Voorzitter Commissie Interpersoonlijke Integriteit Universiteit Utrecht