Adaptief onderwijs

Voor ieder kind

Elk kind heeft zijn of haar eigen talenten en voorkeuren in leerstijl. Binnen adaptief onderwijs willen we als school hier zoveel mogelijk aan tegemoet  te komen door te differentiëren in het onderwijsaanbod en in de begeleiding van de kinderen.

Differentiatie binnen een groep vindt plaats door te werken met verschillende instructiegroepen, verschillende verwerkingsopdrachten, afwisseling van werkvormen en hulpmiddelen. Binnen de groep wordt er ook regelmatig zelfstandig gewerkt en vinden we samenwerking belangrijk. De leerkracht begeleidt de kinderen om zich deze vaardigheden eigen te maken. Ook stimuleren we de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, de eigen leeromgeving  en voor het welzijn van anderen. Dit zijn vaardigheden waar kinderen hun hele leven profijt van hebben.

Elke school geeft op een eigen manier adaptief onderwijs vorm. Dit hangt vooral af van hetgeen de kinderen nodig hebben. Adaptief onderwijs betekent tenslotte het geven van onderwijs op maat.