Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt de medezeggenschap met betrekking tot alle WereldKidz-scholen geregeld.

Ieder schooljaar vergadert de GMR vijf keer. Tussendoor hebben de GMR-leden besprekingen voor hun eigen commissie(s).

De GMR bestaat momenteel uit:
Oudergeleding
Hannelore Walraven – Cluster BOUH,  Rieshie Baboeram Panday - Cluster Maarssen, Saskia Bosscha - Cluster JPO (voorzitter), Sabine Middendorp - cluster ZALM&Ko (secretaris)

Leerkrachten
Willemijn van Beek – Cluster Veenendaal, Solveigh Sleeuwenhoek – Cluster Meerklank, Mieke Visser - Cluster Veenendaal, Hester Mehagnoul (Tijdelijke vervanger Otto Pireau) - Cluster Maarssen, Karin Jager - Cluster JPO

Contact
Contact opnemen met de GMR kan via gmrwereldkidz@wereldkidz.nl

Verslaglegging
Hieronder vindt u de verslagen van de GMR vergaderingen. De verslaglegging hiervan valt onder de verantwoording van de GMR.

Februari 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
Juli 2022
April 2022
Februari 2022
December 2021
Juni 2021
April 2021
Februari 2021
December 2020
Juli 2020
Februari 2020