Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

WereldKidz heeft natuurlijk ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin de medezeggenschap met betrekking tot alle aangesloten scholen is geregeld. De GMR van WereldKidz is opgedeeld in clusters. Dat houdt in dat vanuit ieder cluster 1 ouder en 1 leerkracht zitting hebben in de GMR.

De clusters zijn:

  • A: Bolenstein, Palet, Triangel, Tweesprong
  • B: Achtbaan, Balans, Mozaïek Petenbos, Bongerd Veenendaal
  • C: Dolfijn, Het Spoor, Ontdekkingsreis
  • D/G: Montessori Zeist, Kameleon
  • E/F: Op Dreef, AZC De Hoogstraat, Pirapoleon, Kievit
  • H: Meander, Meent, Merseberch, Anne Frankschool, Bongerd, Het Sterrenbos
  • J: Meerklank (speciaal onderwijs)
Ieder schooljaar vergadert de GMR vijf keer. Tussendoor hebben de GMR-leden besprekingen voor hun eigen commissie(s).

De GMR bestaat momenteel uit:
Oudergeleding
Warnar Loorbach – Cluster B, Patrick Bosman  Cluster C/D (voorzitter), Jildou van der Sluis – Cluster G, Inge Smak – Cluster H.

Leerkrachten
Julia Vrolijk – Cluster A, Rigtje Zegers – Cluster B, Els de Graaf – Cluster C/D (voorzitter),  Willy Cools – Cluster J

Verslaglegging
Hieronder vindt u de verslagen van de GMR vergaderingen. De verslaglegging hiervan valt onder de verantwoording van de GMR.

Juni 2019
Maart 2019
Februari 2019
November 2018
September 2018
Juni 2018
April 2018
Maart 2018
November 2017
September 2017
Juni 2017
Mei 2017
Februari 2017