Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

WereldKidz heeft natuurlijk ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin de medezeggenschap met betrekking tot alle aangesloten scholen is geregeld. De GMR van WereldKidz is opgedeeld in clusters. Dat houdt in dat vanuit ieder cluster 1 ouder en 1 leerkracht zitting hebben in de GMR.

De clusters zijn:

  • A: Bolenstein, Palet, Triangel, Tweesprong
  • B: Achtbaan, Balans, Mozaïek
  • C/D: Dolfijn, Het Spoor, Montessori Zeist
  • E/F: Koppel, Op Dreef, AZC Zeist, AZC De Hoogstraat, Pirapoleon, Kievit
  • G: Anne Frankschool, Bongerd
  • H: Meander, Meent, Merseberch, Kameleon
  • J: Meerklank (speciaal onderwijs)
Ieder schooljaar vergadert de GMR vijf keer. Tussendoor hebben de GMR-leden besprekingen voor hun eigen commissie(s).

De GMR bestaat momenteel uit:
Oudergeleding
Ruth Ubbink – Cluster A (secretaris), Warnar Loorbach – Cluster B, Patrick Bosman – Cluster C/D (voorzitter), Inge Smak – Cluster H.

Leerkrachten
Julia Vrolijk – Cluster A, Els de Graaf – Cluster C/D, Brit van Setten-Reijnst – Cluster H, Willy Cools – Cluster J

Verslaglegging
Hieronder vindt u de verslagen van de GMR vergaderingen. De verslaglegging hiervan valt onder de verantwoording van de GMR.

November 2018
September 2018
Juni 2018
April 2018
Maart 2018
November 2017
September 2017
Juni 2017
Mei 2017
Februari 2017
November 2016
September 2016
Juni 2016
Mei 2016
Maart 2016
December 2015
September 2015
Juli 2015
Juni 2015
Maart 2015
Januari 2015