Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt de medezeggenschap met betrekking tot alle WereldKidz-scholen geregeld. De GMR van WereldKidz is opgedeeld in clusters. Dat houdt in dat vanuit ieder cluster 1 ouder en 1 leerkracht zitting hebben in de GMR.

De clusters zijn:

  • Maarssen: Bolenstein, Palet, Triangel, Tweesprong
  • Veenendaal: Achtbaan, Balans, Mozaïek Petenbos, Bongerd Veenendaal
  • JPO: Dolfijn, Het Spoor, Ontdekkingsreis
  • K4: Montessori Zeist, Kameleon
  • ZALM: Op Dreef, AZC De Hoogstraat, Pirapoleon, Kievit
  • BOUH: Meander, Meent, Merseberch, Anne Frankschool, Bongerd, Het Sterrenbos
  • Meerklank: Meerklank SO en VSO (speciaal onderwijs)
Ieder schooljaar vergadert de GMR vijf keer. Tussendoor hebben de GMR-leden besprekingen voor hun eigen commissie(s).

De GMR bestaat momenteel uit:
Oudergeleding
Warnar Loorbach – Cluster Veenendaal,  Jildou van der Sluis – Cluster BOUH  (secretaris), Inge Smak – Cluster K4 (voorzitter), Rieshie Baboeram Panday - Cluster Maarssen, Saskia Bosscha - Cluster JPO.

Leerkrachten
Rigtje Zegers – Cluster Veenendaal,  Willy Cools – Cluster Meerklank, Mieke Visser - Cluster JPO, Rhodé Otte - Cluster K4

Verslaglegging
Hieronder vindt u de verslagen van de GMR vergaderingen. De verslaglegging hiervan valt onder de verantwoording van de GMR.

April 2021
Februari 2021
December 2020
Juli 2020
Februari 2020
December 2019
September 2019
Juni 2019
Maart 2019
Februari 2019
November 2018
September 2018
Juni 2018
April 2018
Maart 2018