Medezeggenschap

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt de medezeggenschap met betrekking tot alle WereldKidz-scholen geregeld. De GMR van WereldKidz is opgedeeld in clusters. Dat houdt in dat vanuit ieder cluster 1 ouder en 1 leerkracht zitting hebben in de GMR.

De clusters zijn:

  • Maarssen: Bolenstein, Palet, Triangel, Tweesprong, Bontenest
  • Veenendaal: Achtbaan, Balans, Mozaïek Petenbos, Bongerd Veenendaal
  • JPO: Dolfijn, Het Spoor, Ontdekkingsreis
  • K4: Montessori Zeist, Kameleon
  • ZALM&KO: Op Dreef, AZC De Hoogstraat, Pirapoleon, Kievit, Kockenest
  • BOUH: Meander, Meent, Merseberch, Anne Frankschool, Bongerd, Het Sterrenbos
  • Meerklank: Meerklank SO en VSO (speciaal onderwijs)
Ieder schooljaar vergadert de GMR vijf keer. Tussendoor hebben de GMR-leden besprekingen voor hun eigen commissie(s).

De GMR bestaat momenteel uit:
Oudergeleding
Vincent Neeter – Cluster Veenendaal, Hannelore Walraven – Cluster BOUH,  Rieshie Baboeram Panday - Cluster Maarssen, Saskia Bosscha - Cluster JPO (voorzitter), Sabine Middendorp - cluster ZALM&Ko (secretaris), Floor Lubberman - cluster K4

Leerkrachten
Willemijn van Beek – Cluster Veenendaal, Solveigh Sleeuwenhoek – Cluster Meerklank, Mieke Visser - Cluster JPO, Hester Mehagnoul - Cluster Maarssen

Verslaglegging
Hieronder vindt u de verslagen van de GMR vergaderingen. De verslaglegging hiervan valt onder de verantwoording van de GMR.

Juli 2022
April 2022
Februari 2022
December 2021
Juni 2021
April 2021
Februari 2021
December 2020
Juli 2020
Februari 2020
December 2019
September 2019
Juni 2019
Maart 2019
Februari 2019
November 2018
September 2018
Juni 2018
April 2018
Maart 2018