WereldKidz-bureau

Het WereldKidz-bureau faciliteert de gehele onderwijsorganisatie.

Op het WereldKidz-bureau werken adviserende en service verlenende medewerkers op de terreinen financiën, personeel en organisatie, onderwijs en kwaliteit, facilitair en huisvesting en communicatie. De medewerkers geven adviezen aan het college van bestuur, directeuren en (G)MR en ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van stichtingsbeleid.

Klik hier voor de contactpagina van het WereldKidz-bureau.