WereldKidz-bureau

Het WereldKidz-bureau faciliteert de gehele onderwijsorganisatie.

Op het WereldKidz-bureau werken adviserende en service verlenende medewerkers op de terreinen financiën, personeel en organisatie, onderwijs en kwaliteit, facilitair en huisvesting en communicatie. De medewerkers geven adviezen aan het college van bestuur, directeuren en (G)MR en ondersteunen bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van stichtingsbeleid.
Op het WereldKidz-bureau werken ook de ondersteuners aan het college van bestuur en de directeur onderwijs; waaronder een bestuurssecretaris en een management-assistent bestuur & directie.

Klik hier voor de contactpagina van het WereldKidz-bureau.