Kernwaarden & Ambitie

Onze motto is...

- Samen Leren - 

  • Leerlingen werken en leren elke dag samen, een belangrijke 21ste eeuwse vaardigheid.
  • Teams in alle scholen nemen met elkaar verantwoordelijkheid voor de kinderen en de omgeving van het onderwijs.
  • In de clusters worden scholen kwalitatief sterker doordat expertise schooloverstijgend wordt ingezet en onderwijs gezamenlijk wordt ontwikkeld.
  • Schoolleiders, directeuren en bestuur leren in gezamenlijke bijeenkomsten, kennen elkaars kwaliteiten, zoeken samen oplossingen, geven en ontvangen feedback en inspireren elkaar.
  • In diverse WereldKidz-brede netwerken is ontmoeten en samen leren vanzelfsprekend.

Lees hier meer.

Kernwaarden

De kernwaarden karakteriseren WereldKidz en elke individuele school. Onze drie kernwaarden zijn: betekenisvol, innovatief en ruimte biedend.

Goed onderwijs

WereldKidz stelt de volgende drie ambities centraal:

Digitale geletterdheid 
In alle WereldKidz-scholen ontwikkelen leerlingen digitale geletterdheid. Deze kent vier basisvaardigheden: ICT basisvaardigeheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. 

Talentontwikkeling 
Je talent inzetten, dat geeft energie en plezier. Het ontwikkelen en het kennen van je talenten is een belangrijk onderdeel van je persoonlijke ontwikkeling.
Daarom heeft elke WereldKidz-school aandacht voor talentontwikkeling. De betekenis die Luk Dewulff hieraan geeft is daarbij leidend: "Doen waar je goed in bent en inzetten van je talent geeft positieve emoties, welbevinden en het gevoel van geluk".

Burgerschap 
Met ons onderwijs over burgerschap leren we kinderen deel te nemen aan onze samenleving, nu en in de toekomst. De school is een veilige ruimte om te oefenen.