Schoolleider Suzanne

Suzanne Keijzer, schoolleider en intern begeleider op WereldKidz Sterrenbos

Suzanne is schoolleider en intern begeleider op WereldKidz het Sterrenbos. WereldKidz het Sterrenbos is geeft vrijeschoolonderwijs. Zelf ging Suzanne als kind naar een reguliere openbare basisschool. Toen zij ging studeren koos ze voor de vrijeschool pabo. Sindsdien heeft ze op diverse vrijescholen gewerkt en werkt ze sinds vorig schooljaar voor WereldKidz. “Vrijeschoolonderwijs is fantastisch. Het mag voor meer mensen toegankelijk zijn. WereldKidz maakt dit mogelijk.”

WereldKidz Sterrenbos

WereldKidz het Sterrenbos is in 2018 opgericht door 4 ouders. Na verschillende gesprekken met schoolbesturen kozen ze ervoor om de school onder de vleugels van WereldKidz te starten. De school is gestart met 2 kleine klassen en is nu al uitgegroeid naar 3 vollere klassen. “Nu mag ik de vruchten plukken van een grote stichting. Veel is centraal geregeld en dat zorgt dat er veel tijd overblijft voor ontwikkeling. Ondanks dat we deel uitmaken van een grote stichting hebben we als team de vrijheid om onze eigen keuzes te maken zodat we de school op onze eigen manier kunnen vormgeven.”

Vrijeschool onderwijs

Op Wereldkidz het Sterrenbos wordt gewerkt vanuit de vrijeschoolpedagogie. Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van de mens als fysiek, sociaal en spiritueel wezen. De omgang met natuur en cultuur is vanuit een houding van verwondering, eerbied en verbondenheid. “Ons onderwijs gaat uit van de ontwikkeling van het kind. We kijken naar wat het kind nodig heeft en passen het onderwijs daarop aan. Er is veel ruimte voor kunstzinnige vakken en beweging. Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de vrijeschoolpedagogie, het brede aanbod aan vakken en/ of de sfeer in de school.”

“Wat onze school nog meer zo bijzonder maakt is dat we naast een vrijeschool ook een openbare school zijn. We willen ook graag kinderen uit andere culturen onderwijs geven. Het vrijeschoolonderwijs is van oorsprong meer christelijk georiënteerd. Dat betekent dat we de vele jaarfeesten op een andere manier gaan vieren dan de traditionele vrijeschool. In gesprek met ouders van andere culturen gaan we kijken hoe we ook die jaarfeesten kunnen integreren in ons onderwijs. Het is mooi om dat samen vorm te kunnen geven.”

“Op onze school werken we met periodeonderwijs. Dat betekent dat we een periode van 4 weken heel diep op de stof ingaan en het onderwerp daarna even laten rusten. We ontwerpen alle lessen zelf en gebruiken methodeboeken als oefenstof.”

“Wij hebben bewegend onderwijs in de school. Dat betekent dat bewegen en leren wordt gecombineerd. Dat zie je terug in de inrichting van de klassen. In onze klassen vind je bijvoorbeeld geen vaste stoelen en tafels maar bankjes en kussens. Die elementen kunnen op verschillende manieren worden gebruikt zodat kinderen afwisselend kunnen bewegen en leren.”

Samen leren

Suzanne vertelt enthousiast over hoe er op alle vlakken samen geleerd wordt binnen WereldKidz.
Bijvoorbeeld binnen het cluster. “Onze school maakt deel uit van een cluster van 6 scholen binnen WereldKidz. Als schoolleiders van de verschillende scholen komen we regelmatig samen. We hebben veel aan elkaar, kunnen sparren en ontwikkelen ons samen.”

Niet alleen de schoolleiders leren samen, ook binnen de teams van de verschillende scholen wordt er samen geleerd. “We hebben naast de studiemomenten met het eigen team ook gezamenlijke studiemomenten met het hele cluster. We zijn bijvoorbeeld bezig met teamgericht organiseren. Met veel enthousiasme wordt er kennis gedeeld en van elkaar geleerd. Dat geeft betrokken medewerkers.”
Ook in de klas wordt er samen geleerd in het periodeonderwijs. “We werken met coöperatieve werkvormen die ervoor zorgen dat leerlingen zelfstandig leren met elkaar. Natuurlijk hebben we doelen in het onderwijs maar de kinderen hebben inbreng over hoe de doelen worden behaald. Het is belangrijk dat kinderen enthousiast worden, dan blijven ze leren!”

WereldKidz ambities

De WereldKidz ambities zie je ook terug op WereldKidz Sterrenbos. Binnen het cluster is er een expertgroep voor elke ambitie. De groep bestaat uit een schoolleider en leraren zodat elke school vertegenwoordigt is.

“Zelf zit ik in de expertgroep talentontwikkeling. We laten ons opleiden tot talentenfluisteraar. We zijn bezig met talentgesprekken in de school. We kijken niet alleen naar de talenten van onze leerlingen maar ook naar de leraren onderling.”

De ambitie digitale geletterdheid is op de vrije school nog in ontwikkeling. “Wij werken niet met computers en digiborden. We willen dat onze leerlingen echte ervaringen op doen. Wij zien de digitale wereld vooral als een hulpmiddel wat de mens nooit kan vervangen. In de corona periode moesten we natuurlijk wel digitaal les gaan geven. Toen bleek dat we hier best goed in zijn. De grote juffie margo show was op youtube bijvoorbeeld een grote hit. Dit heeft onze plannen wat in stroomversnelling gebracht waardoor we op school nu chromebooks gaan inzetten in de hogere klassen en voor remedial teaching.”

Tot slot

“Ik werk graag voor WereldKidz. Er is veel expertise en er zijn veel kansen op het gebied van scholing. Er is veel mogelijk en alle ideeën zijn welkom. Het voelt als een geheel. We zijn vrij om onze school op een eigen manier vorm te geven. Dat is heel enthousiasmerend en geeft het vertrouwen om het ook echt neer te zetten. De leraren voelen dat. Ik laat ze zelf kiezen omdat zij zien wat werkt en het moeten doen. Ze zijn echt eigenaar van wat ze doen.”

Meer weten over het onderwijs op WereldKidz Sterrenbos?

Bekijk dan de website van WereldKidz Sterrenbos

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.