Schoolleider Koen

Koen Relaes- Hols, schoolleider WereldKidz Mozaïek Petenbos

De onderwijsroute van Koen

Koen is 28 jaar en werkt inmiddels 5 jaar voor WereldKidz. Hij startte zijn onderwijsroute vijf jaar geleden als leraar op WereldKidz Balans in Veenendaal. Na een aantal jaar was hij toe aan een nieuwe uitdaging en die vond hij in de functie van leraar Topklas. De Topklas was destijds een nieuw concept bij WereldKidz. Koen is er trots op dat hij dit concept in Doorn vanaf het begin mee heeft mogen ontwikkelen.

“We leerden met vallen en opstaan. Maar als we ergens in geloven dan gaan we er echt voor. Dat hebben we met de Topklas goed geflikt. En die mentaliteit is typisch WereldKidz”

Na een aantal jaren in de Topklas te hebben gewerkt vond Koen het tijd voor een volgende stap. Hij ambieerde een leidinggevende rol. Koen heeft ervaren dat als je wil ontwikkelen en groeien er altijd ruimte is om in gesprek te gaan over de mogelijkheden.


 “Bij WereldKidz wordt er echt gekeken naar wat er nodig is om blij te blijven in je werk.”

Toen er een vacature voor schoolleider in zijn woonplaats kwam was de keuze snel gemaakt. Na een pittige maar succesvolle sollicitatieprocedure is Koen nu voor het tweede schooljaar schoolleider op WereldKidz Mozaiek Petenbos in Veenendaal.

“Het is wat ik had verwacht en meer dan dat. Ik vind leiding geven aan mijn team heel leuk. Ik heb nog niet de juiste papieren maar wel het vertrouwen van het bestuur. Samen met mijn collega nieuwe schoolleiders volg ik in een intern opleidingstraject. De interne opleiding wordt begeleid door een externe en er is veel ruimte voor eigen inbreng. Het mooie vind ik dat je het al aan het doen bent terwijl je wordt opgeleid.”

Schoolleider is een complexe functie met veel verantwoordelijkheden en taken op verschillende gebieden. “Je bent veel beleidsmatig bezig maar ook met het team en ouders en ondertussen is er altijd wel iets te regelen.” Ook staat Koen nog anderhalve dag voor de klas. Dit geeft een extra uitdaging aan de baan en de combinatie is best pittig. De rol van schoolleider past me goed, ik word er blij van. ”

WereldKidz Mozaïek Petenbos

WereldKidz Mozaïek Petenbos is een middelgrote school. Met veel nieuwe aanmeldingen is de school groeiend. Daarbij blijft het de uitdaging om met de regelmatige zij-instroom de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen.

Op WereldKidz Mozaïek Petenbos zijn de kernwaarden van het Daltononderwijs belangrijk: Samenwerken, zelfstandigheid, leren plannen en reflectie. Dit gebeurt op kind-, groeps-, en teamniveau. Continu wordt stilgestaan bij de vragen: “Wat doen we en hoe doen we dat? En waarom doen we het?” De leraren zijn hierin het voorbeeld voor de leerlingen.

“Zo zijn we momenteel bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een leerlijn reflectie. De aanleiding was dat de constatering dat we veel reflecteren maar dat er de doorgaande lijn nog Sterker kan. Hoe ontwikkelt een kind zich op het gebied van reflectie? We starten met een fysieke spiegel in groep 1/2 en het is onze ambitie om uiteindelijk tot gesprekken op hoog niveau tussen kinderen in bovenbouw te komen. Leraren zijn hierbij de procesbegeleiders.”

Samen leren

Binnen WereldKidz wordt er op alle lagen samengewerkt. Op stichting-, en clusterniveau en teamniveau. Er zit veel expertise onder medewerkers binnen het cluster en bijvoorbeeld door te kijken op andere scholen wordt er kennis en expertise gedeeld.

“Samen leren is onze slogan. Het is mooi bedacht. En het plaatje klopt ook echt bij het praatje.”

Een mooi voorbeeld van samen leren binnen het cluster Veenendaal is het werken in onderwijsteams. “Vorig jaar zijn we hier, in samenwerking met de WereldKidz scholen van cluster Utrechtse Heuvelrug, clusterbreed mee gestart. Alle leraren volgen de opleiding ‘Samen lerend organiseren’ aan de Marnix academie. Op onze school is er een onderwijsteam voor de leerjaren 1 t/m 4 en een voor de leraren 5 t/m 8. Door het werken met onderwijsteams leggen we de kracht terug bij de leraar. Zij staan immers midden in de praktijk en hebben de expertise. De leraren in het onderwijsteam hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen in de leerjaren. Zo leren we samen en is de expertise is op het gebied van onderwijsontwikkeling groter. “

Werken bij WereldKidz

Koen is erg enthousiast over WereldKidz.

“WereldKidz heeft een vernieuwend, eerlijk bestuur dat hart heeft voor onderwijs."

"Met z’n allen gaan we voor goed onderwijs voor onze kinderen. We doen de goede dingen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de interne audits waar we bij elkaars scholen op bezoek gaan om elkaar vooruit te helpen. Maar ook in de jaarlijkse startbijeenkomst waar we met alle medewerkers binnen WereldKidz het nieuwe schooljaar inluiden. Dat geeft een warm en veilig gevoel. Een echt ‘ons-gevoel’.”

Meer weten over het onderwijs op de WereldKidz Mozaïek Petenbos?

Bekijk dan de website.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.