Ouder Aliya

In gesprek met Aliya Abdirsaq (ouder)

“Kinderen goed onderwijs bieden zodat zij kunnen deelnemen aan de wereld van nu en morgen.” Dat is de missie van WereldKidz. WereldKidz is een intensief samenwerkende onderwijsgroep met een herkenbare visie. WereldKidz Op Dreef is 1 van de 28 basisscholen van WereldKidz. Deze openbare basisschool in Zeist staat bekend om haar openheid voor alle (geloofs)richtingen en culturen.

Hoe ervaren ouders het onderwijs op Op Dreef? We vroegen het Aliya Abdirsaq, moeder van Amira uit groep 5. Aliya is fulltime woonbegeleidster op een blindeninstituut, fulltime moeder en zeer betrokken bij de school. Zo is ze actief in de ouderrraad (or) en medezeggenschapsraad (mr) van de school.
“Ik vind het leuk om alles van dichtbij mee te maken en vind het belangrijk om mijn stem te laten horen. Ik heb veel contacten met ouders van de school. Door in de or en mr te zitten behartig ik de stem van deze ouders en spreek ik namens een grotere groep.”

Aliya vertelt dat Op Dreef niet de school van haar eerste keus was. “Maar de afgelopen jaren heeft de school grote veranderingen doorgemaakt en hoorde ik steeds meer positieve geluiden. De school is verbouwd en er zijn veel nieuwe leraren gekomen. Een gesprek op school en een dagje meelopen nam mijn laatste vooroordelen weg. Daarnaast past het openbare karakter van de school bij mijn achtergrond, geloofsovertuiging en levenssituatie.”

“Op Dreef is een kleurrijke, open school met een warme uitstraling. Op Op Dreef krijgen kinderen met een migratieachtergrond en taalachterstand volledige ondersteuning. Er wordt echt gedacht aan wat het kind nodig heeft en waarom het iets nodig heeft. En de leraren zijn keigoed.”

Samen leren is de slogan van WereldKidz. “Dat zie ik terug in de school. Mijn dochter leert samen met de leerlingen van groep 6. Zo wordt zij alvast nieuwsgierig en kan ze wennen voor later. Ze zien het en doen elkaar na. Zo leren ze van en met elkaar. ”

Door de komst van een Islamitische basisschool in Zeist is er veel veranderd. WereldKidz de Koppel is gesloten en gefuseerd met WereldKidz Op Dreef. Er zijn leerlingen vertrokken maar de leerlingen en leraren van de Koppel zijn erbij gekomen. “We zijn hier heel goed over geïnformeerd door de schoolleider. Er was veel geroezemoes maar het is heel erg meegevallen. Ons bestaansrecht blijft. Het is er alleen maar beter op geworden. Het team is nu compleet. En het gaat gaat super! Petje af hoe alle leraren dat doen. Het loopt als een trein en alles is onder controle. Dat mag best gezegd worden!”

“Ik ben er trots op dat mijn dochter naar deze school gaat.“