Leraarondersteuner Willemijn

Willemijn van Beek, leraarondersteuner Achtbaan

Willemijn is sinds dit schooljaar werkzaam op WereldKidz Achtbaan.
 Willemijn was niet zo happy meer in haar vorige baan als pensioenspecialist in de financiële dienstverlening. Toen ze er vanwege zwangerschapsverlof even tussen uit was, had ze de tijd om na te denken over wat ze dan wel graag wilde doen.

De elementen uit haar werk waarbij ze anderen kon helpen en uitleg kon geven vond ze het leukst. Dat gecombineerd met haar ervaring als begeleider van de groep 8 musical op WereldKidz Montessori maakte dat ze solliciteerde naar een baan in het onderwijs bij WereldKidz.

Werken en leren

Willemijn werkt nu 3 dagen per week als leraarondersteuner op WereldKidz Achtbaan in Veenendaal. Daarnaast volgt ze de flexibele Pabo en loopt ze stage op een andere WereldKidz school.

“Het is een pittige combinatie maar ik zie het als een investering in mijn toekomst. Mijn opleiding duurt 2,5 jaar. Dit jaar loop ik in verschillende groepen stage op WereldKidz Balans. Ik leer op deze manier de school en het team goed kennen. Volgend jaar kijken we in overleg met de Pabo en WereldKidz hoe en waar ik mijn stage verder vorm kan geven.”

“Het is leuk om de verschillende vormen van onderwijs te leren kennen op mijn werk en stageschool."

Wat ik uiteindelijk de prettigste vorm van onderwijs vindt daar heb ik nog geen beeld van. Maar dat ga ik gedurende de opleiding ontdekken. Hoe meer scholen en onderwijstypen ik leer kennen hoe beter ik kan inschatten wat past bij welk kind en wat vind ik zelf prettige werkwijze vindt.”

“De functie van leraarondersteuner wordt binnen WereldKidz verschillend ingevuld. Samen met de schoolleiding en de schoolopleider zoeken we naar wat kan in relatie tot ervaring en de fase in de opleiding. Daar hebben we regelmatig een gesprek over.”

“Op dit moment heb ik een vast rooster. Ik ondersteun alle groepen door het geven van lesjes en begeleiden van de leerlingen in kleine groepjes of 1 op 1.”

WereldKidz Achtbaan

WereldKidz Achtbaan is een kleine school met 4 klassen in Veenendaal. Wat zijn nou specifieke kenmerken van de school?

Bewegend leren

“Op WereldKidz Achtbaan zijn we actief bezig met het principe van bewegend leren. Als je beweegt is het namelijk makkelijker om leerstof op te nemen. Zo oefenen we bijvoorbeeld de tafels terwijl we trampoline springen en combineren we een estafette met spelling. Ik vind het leuk om te zien hoeveel effect het bewegend leren heeft.”

Groeiplein

“Op school werken we met een groeiplein. Dit is een grote open ruimte met daaromheen de klaslokalen. Het groeiplein is verdeeld in de onder/middenbouw en de bovenbouw. Alle klassen komen hier bij elkaar om van elkaar te leren. Op het groeiplein staan o.a. trampolines, ballen en wiebelkrukken. Bewegend leren doen we dus niet alleen in de klas maar ook op het groeiplein.”

21th century skills

“De 21th century skills zijn ingebed in het onderwijs zelf."

"Het onderzoekend en ontdekkend leren zie je bijvoorbeeld terug als onderdeel van het groeiplein. Maar het zit ook in de methodes die we gebruiken. Bijvoorbeeld in de digitale methode Faqta, en het werken met Snappet en chromebooks. De 21th century skills zitten eigenlijk door alle vakken en het onderwijs heen geweven.”

Talentontwikkeling

“We hebben veel aandacht voor talentontwikkeling van de leerlingen. Zo hebben we elke week een talentenmiddag. Op deze middagen wordt er in workshopvorm aan een project van een aantal weken gewerkt. De groepjes zijn klein en bestaan uit kinderen van de verschillende klassen. Hierin zie je ook het samen leren en de 21th century skills weer terug. Omdat we steeds een ander thema hebben komen de verschillende talenten aan bod.”

Ouderbetrokkenheid

WereldKidz Achtbaan heeft een hele betrokken ouderraad. Ouders worden bijvoorbeeld betrokken bij het proces van de invoering van bewegend leren maar ook bij activiteiten zoals het kerstdiner.

“We hebben altijd aandacht voor een praatje met ouders.”

Samen leren

“Samen leren is voor mij heel normaal en logisch omdat ik vroeger zelf montessori onderwijs heb gehad. Op WereldKidz Achtbaan zie ik het samen leren terug in de klassen en op de groeipleinen.
Ook binnen het team wordt er samen geleerd. We staan altijd open om elkaar verder te helpen en kijken naar hoe we als team samen verder komen.. Dat merk ik ook zeker in mijn functie als leraarondersteuner."

"Als team worden we geschoold op het gebied van bewegend leren door middel van een cursus en studiedagen."

"Als nieuweling in het onderwijs is het heel waardevol om de studiedagen mee te krijgen. Het is echt een waardevolle aanvulling op de opleiding om het geleerde direct in de praktijk te brengen en te zien hoe de kinderen reageren.”

Over WereldKidz

“Het bevalt me heel goed om voor WereldKidz te werken. WereldKidz investeert in mensen en heeft een mooie visie: Samen leren, samen doen en samen naar oplossingen zoeken."

"Daarnaast zijn ze bezig met onderwijsinnovaties. Ze investeren actief in nieuwe methodes en ontwikkelingen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het bewegend leren en het unitonderwijs. Elke school is in ontwikkeling en het team krijgt hiervoor ook echt de tijd en de ruimte.”

Meer weten over het onderwijs op de WereldKidz Achtbaan?

Bekijk dan de website.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.