Leraarondersteuner Nienke

Nienke Heijdra, leraarondersteuner WereldKidz Kameleon


Nienke vertelt dat ze het heel erg naar haar zin heeft in de functie van leraarondersteuner.

“Het is een leuke functie omdat je verschillende kanten van het vak ziet.
Ik geef individuele, groepsbegeleiding en ik neem de klas over bij uitval van de leraar. Ik vind het leuk om bij te dragen aan de ondersteuning van de leraar. Ik loop stralend door de school en ben erg blij dat ik op deze school mag werken.“

“Als leraarondersteuner ben ik gekoppeld aan de groepen 3-4-5 maar ben tegelijkertijd ook voor alle klassen inzetbaar. Ik werk dus met veel verschillende leraren samen en zie de verschillen in de manieren van lesgeven. Daar leer ik zoveel van. Ik pik van alles een beetje mee."

"Het beroep leraar vind ik echt super interessant.”WereldKidz Kameleon

WereldKidz Kameleon is een grote school met 12 klassen. Specifiek aan de school zijn de Topklassen voor kinderen met een speciale leervraag die meer uitdaging nodig hebben. Vaak was er voor deze kinderen geen goede match in het reguliere onderwijs en is er sprake van stagnatie in het leren. De uitdaging is deze kinderen door de leerkuil heen te helpen zodat ze weer tot leren komen. Naast de Topklas is er ook een plusklas. Hier sluiten elke woensdag de leerlingen aan die net wat meer uitdaging nodig hebben aan bij de Topklas.

“Ik vind deze doelgroep leuk om mee te werken. Juist het stukje achter de leerling vind ik interessant. Ik ben op zoek naar de vraag achter de vraag: “wie ben jij, wat vraag jij en wat heb je nodig?” Ik vind het een voorrecht om deze leerlingen te leren kennen en te helpen. Mijn uitdaging is het vertrouwen van de leerling te winnen. Want als ze zich veilig voelen kan ik ze samen met de leraar helpen.”

Samen leren op leerpleinen, werkplanningen en IPC

Op WereldKidz Kameleon wordt er gewerkt met leerpleinen waar de leerlingen of in groepjes of alleen kunnen werken. Omdat de leerlingen van verschillende klassen op de leerpleinen door elkaar heen dus zitten kunnen ze met vragen ook terecht bij de leerlingen van andere klassen. Samen leren dus!

Daarnaast wordt er vanaf groep 3 gewerkt met werkplanningen. Kinderen leren hierdoor de verplichte en niet verplichte taken zelf te plannen. Zo wordt de zelfstandigheid gestimuleerd. Bij het maken van de werkplanning moeten de leerlingen veel samenwerken en overleggen.Nienke vindt het leuk om de leerlingen hierin te begeleiden.

Op WereldKidz Kameleon wordt ook gewerkt met IPC. De thema’s zijn groepsoverstijgend en er wordt tegelijkertijd aan verschillende vakken gewerkt zoals aardrijkskunde, geschiedenis en creatieve vakken. Op een muur zie je waar de leerlingen mee bezig zijn. Het huidige thema is ‘ontdekkingsreizen en avonturiers’.

Samen leren binnen het team

Onder de leraren wordt er ook samen geleerd. Bijvoorbeeld in projecten, stuurgroepen en commissies. Een voorbeeld hiervan is de inrichting van de leerpleinen.

"De leraren werken samen om een leergerichte omgeving te creëren zodat leerlingen overal kunnen leren."

WereldKidz

“Ik heb het erg naar mijn zin op de Kameleon bij WereldKidz. De communicatie verloopt prettig en er is een grote openheid bij WereldKidz.

"Binnen de stichting is er een grote diversiteit in teams en scholen. Dat laat zien dat er veel mogelijk is qua eigenheid van de scholen binnen WereldKidz.”

Meer weten over het onderwijs op de WereldKidz Kameleon?

Bekijk dan de website.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures