Leraarondersteuner Elly

Elly van Duijn, leraarondersteuner WereldKidz Meerklank

Elly (61 jaar) werkt sinds 1,5 jaar op WereldKidz Meerklank, een school voor speciaal onderwijs in Zeist. Ze is er begonnen als onderwijsassistent en werkt nu als leerkrachtondersteuner met de kleuters.
Elly voelde zich als kind al aangetrokken tot bijzondere kinderen die iets extra’s van haar vragen. Na haar SPH studie heeft zij diverse banen gehad in de gehandicaptenzorg, volwassenenonderwijs en kinderopvang. Maar nu zit ze helemaal op haar plek bij WereldKidz Meerklank.

 “Ik wil graag tot mijn pensioen op deze school blijven werken. Zo leuk vind ik dit. Het cirkeltje is rond. Het past me als een jasje.”

Elly is een creatief mens. In haar vrije tijd werkt zij als clown. Ook houdt ze van muziek maken, toneel spelen en gaat ze graag creatief met materialen aan de slag. Dit komt goed van pas in het werken met kleuters en vooral ook met deze doelgroep. “Ik ben een heel ‘spelenderwijs’ mens.”

Over WereldKidz Meerklank

WereldKidz Meerklank is een school waar openbaar onderwijs samen is gegaan met een antroposofische school. Je ziet de antroposofische sfeer duidelijk terug in de school. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met seizoenen en jaarfeesten. WereldKidz Meerklank heeft samen met het team een duidelijke missie en visie ontwikkeld, die kort en krachtig wordt weergegeven in het bovenstaande beeld. Het streven is dat het onderwijs wordt gevoed door deze missie en visie. De verplichte leerlijnen zijn mede bepalend voor hoe de school is ingericht.

De kinderen op WereldKidz Meerklank hebben een variatie aan bijzondere achtergronden. Naast een ontwikkelingsachterstand, zijn er bijvoorbeeld kinderen met het syndroom van down, epilepsie of een stoornis in het autisme spectrum. Dat maakt het werk boeiend.

“Ik vind het fijn om te werken in een vast team op een vaste plek. Zo kun je bouwen aan een relatie met kinderen en collega’s. Je ziet de kinderen veranderen en groeien.”

Samen leren

De kinderen op WereldKidz Meerklank leren veel van en met elkaar. De verschillen in de groep zijn groot. Sommige kinderen in Elly’s groep praten (nog) niet, sommigen brabbelen, anderen spreken veel beter. Doordat ze voortdurend naar elkaar kijken en luisteren inspireren ze elkaar. Ze doen elkaar na en nemen elkaar mee in de rituelen. Dit is een krachtige vorm van leren.

Ook in het team wordt er samen geleerd. Het team is sterk verbonden en de onderlinge band is heel prettig.

“We proberen elkaar op een positieve manier te ondersteunen. Je doet het echt met elkaar.”

Strategische speerpunten

Het werken aan de speerpunten uit het strategische beleidsplan van WereldKidz is duidelijk terug te zien in de school.

Talentontwikkeling

Op WereldKidz Meerklank kijken we goed naar wat de kinderen kunnen en hoe je daarop kunt je aansluiten. Ieder kind heeft een eigen vraag en eigen ontwikkeling. Er wordt uitgegaan van de persoonlijke achtergrond, interesse en kwaliteiten van het kind. Ieder kind ontwikkelt zich naar eigen vermogen en wandelt zijn/ haar eigen pad om tot bloei te komen in zichzelf en zijn/ haar eigenheid. “Idealiter zou ik ieder kind een persoonlijk afgestemd programma willen aanbieden. Helaas zorgt tijd en het werken met een klassikaal jaarplan, groepsplan en ontwikkelingslijnen soms ook voor een beperking in de mogelijkheden.”

Ouderbetrokkenheid

Op WereldKidz Meerklank vinden we korte lijnen in het contact met ouders heel belangrijk. We proberen een vertrouwensband met ouders op te bouwen. Dat doe je het snelst met face to face contact. Dat lukt niet altijd. We hebben daarom veel telefonisch contact en sturen wekelijks een weekbrief met foto’s, verhaaltjes en een terug- en vooruitblik op de week.

21th century skills

Op WereldKidz Meerklank ligt de nadruk op het zelf ontdekkend en onderzoekend leren. Samenwerken en kritisch vermogen ontwikkelen zijn daarin belangrijke aspecten. We bieden ze de wereld aan waarin ze van alles kunnen ontdekken en kunnen leren vanuit ervaring.
“Soms vraag ik me wel eens af hoe we deze kinderen een plek kunnen bieden die recht doet aan wie zij in wezen zijn. Deze kinderen zijn uniek in hoe ze zijn en een spiegel aan de wereld.”

WereldKidz

Ik ben blij met mijn vaste contract bij WereldKidz.

"Bij WereldKidz wordt er veel waarde gehecht aan ontwikkeling en professionalisering. Je wordt gestimuleerd om eigenaar te zijn van je eigen ontwikkeling. Ik wordt uitgenodigd na te denken waar ik me in wil verdiepen en waar mijn interesses liggen. Het zet me aan om verder te zoeken en bezig te blijven.”

Meer weten over het onderwijs op de WereldKidz Meerklank?

Bekijk dan de website.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.