Leraarondersteuner Dirk

Dirk van Rooijen, leraarondersteuner WereldKidz Mozaïek Petenbos

Dirk is 31 jaar en woont met zijn vrouw en kind in Veenendaal. Sinds dit jaar werkt hij als leraarondersteuner op WereldKidz Mozaiek Petenbos in Veenendaal.

“Ik kom vanuit een heel ander werkveld. Ik was beleidsmedewerker in een ziekenhuis maar wilde graag iets anders gaan doen. Het werken met kinderen en lesgeven sprak me aan. Via mijn buurvrouw hoorde ik over WereldKidz. Zij wees me op de kennismakingsbijeenkomsten voor zij- instromers, leraarondersteuners en onderwijsassistenten die WereldKidz regelmatig organiseert.

WereldKidz leek me een interessante organisatie en na de kennismakingsavond met leuke gesprekken was ik enthousiast over de organisatie en de mogelijkheden.”

L
eraarondersteuner

“Ik vind het leuk om samen met de leraar voor de klas te staan."

Met deze combinatie van functies is er extra aandacht voor de individuele leerling. Het is mooi om op deze manier ervaring binnen het onderwijs op te doen. Ik vind het superleuk om met de kinderen te werken, de klassen dynamiek scherp te krijgen en daar regie op te voeren.”

Opleiding tot leraar

Naast zijn baan als leraarondersteuner volgt Dirk een opleiding tot leraar aan de flexibele Pabo van de Hogeschool Utrecht. In het kader van deze opleiding loopt hij stage op WereldKidz Achtbaan.

“Op mijn stageschool krijg ik ook echt de mogelijkheid om te leren. De rollen van stagiaire en leraarondersteuner zijn goed gescheiden. Op mijn stageschool werk ik met groep 5 en 6. Na een half jaar ga ik naar de onderbouw om de verschillende aspecten van het onderwijs mee te krijgen.”

“Met dit unieke traject van werken en leren krijg ik de kans om veel ervaring op te doen met de kinderen. Ik kan de dingen die ik leer gelijk in de praktijk brengen.”

Over WereldKidz Mozaïek Petenbos

WereldKidz Mozaïek Petenbos is een Daltonschool. Eigen regie is van de onderbouw tot de bovenbouw heel belangrijk. De leerlingen plannen zelf de taken. De kleuters doen dit aan de hand van een planbord en bovenbouwers maken hun eigen weekplanning.

WereldKidz Mozaïek Petenbos is ook een kanjerschool. De kanjertraining is gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling en Dirk vindt dit een mooie tool om dezelfde taal te spreken.
Op school wordt er gewerkt met het International Primary Curriculum (IPC). Binnen IPC zijn de wereldoriëntatie vakken geclusterd in thematisch onderwijs. De thema’s en doelen van de lessen komen vanuit IPC maar de leraar heeft zelf de vrijheid er met eigen invulling een interessante les van te maken.

“Als leraarondersteuner begeleid ik het proces nadat de leraar de instructie heeft gegeven."

"IPC sluit goed aan bij wat ik op de opleiding leer. Ik kan mijn ideeën vanuit de opleiding dus gelijk in de praktijk brengen. Het team staat ook open voor leuke suggesties.”

Samen leren

Het ‘samen leren’ ziet Dirk terug op leerling en teamniveau.

“Ik als nieuwe medewerker word meegenomen in hoe het gaat. Het team voelt als een warm nest. Collega’s willen je graag op weg helpen. Er heerst een open cultuur om dingen te bespreken en elkaar op weg te helpen. Dat zie je terug in de vergaderstructuur met het onderwijsteam maar ook tijdens bijvoorbeeld de studiedagen.”

Voor de leerlingen zijn er veel werkvormen in groepsverband waarin ieder een eigen rol heeft, uitdiept en het aan elkaar overbrengt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de IPC lessen.
In de bovenbouw heeft iedereen een maatje met wie je samen de taken doet. Zo leer je vanaf jonge leeftijd overleggen en heb je een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Strategische speerpunten

Op school hebben wij ons eigen onderwijs plan. Regelmatig toetsen we tijdens vergaderingen of het onderwijsplan nog past bij de speerpunten in het strategisch beleidsplan van WereldKidz.

Ouderbetrokkenheid

Op WereldKidz Mozaiek Petenbos zijn de ouders heel betrokken. Ouders zijn bijvoorbeeld actief in de medezeggenschapsraad en helpen mee met de pleinwacht en het organiseren van activiteiten. Het contact tussen school en ouders is laagdrempelig. “Ouders komen makkelijk naar ons toe en maken dingen bespreekbaar.”

21th century skills

De 21th century skills komen terug in het IPC programma. Door zelf te ontwikkelen en te ontdekken doen de leerlingen toekomstgerichte vaardigheden op. Ook wordt er op school gewerkt met dIgitale middelen zoals Snappet. ”Ik merk dat kinderen er beter mee om kunnwn gaan dan ik terwijl ik best wel technisch ben.”

Talentontwikkeling

Ook aan talentontwikkeling wordt aandacht besteed op school. Zo wordt bijvoorbeeld veel gedaan met meervoudige intelligentie. De leerstof wordt op verschillende manieren aangeboden: tekstueel, visueel en er is aandacht voor bewegend leren.

Werken bij WereldKidz

“Ik vind dat WereldKidz een goede, betrokken en stimulerende werkgever is. Dat merk ik aan alles wat ze organiseren voor de medewerkers en hoe je als nieuwe medewerker wordt onthaald. Bij WereldKidz ben je welkom. Het plezier voor onderwijs en de betrokkenheid spat er van af."

Er is ruimte om je eigen talenten te ontplooien en tegelijkertijd mag je helpen die van de volgende generatie te ontplooien. Er is veel mogelijk wat betreft cursussen en opleiding. En mijn ervaring is dat de scholen heel gezellig zijn.”

Meer weten over het onderwijs op de WereldKidz Mozaiek Petenbos?

Bekijk dan de website.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.