Leraarondersteuner Bob

Bob Ariëns, leraarondersteuner WereldKidz Koppel

Bob (34 jaar) werkt op WereldKidz Koppel in Zeist. Bob zit in het laatste jaar van de deeltijd opleiding tot leraar. Vorig schooljaar is hij als stagiaire en onderwijsassistent gestart en sinds dit jaar is hij werkzaam leraarondersteuner.

“Ik kan mijn creativiteit kwijt in mijn werk. Het klinkt misschien wat afgezaagd maar ik haal echt energie uit het werken met kinderen. Elke dag is weer anders en het werk is nooit saai of eentonig.”

WereldKidz Koppel

Op WereldKidz Koppel wordt gewerkt met combinatiegroepen. Naast de groepen 1 t/m 8 heeft WereldKidz Koppel twee Taalklassen. In deze klassen zitten kinderen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn om in het reguliere onderwijs mee te draaien. Vaak kunnen kinderen na 1 of 2 jaar Taalklas doorstromen naar het reguliere (basis)onderwijs.


Bob heeft in eerste instantie niet specifiek voor de doelgroep van de Koppel gekozen. Maar na zijn eerste dag had hij er gelijk een goed gevoel over.

“Ik heb een goede aansluiting met de leerlingen. De kinderen kunnen tegen een stootje en zijn lekker recht voor zijn raap. Er gebeurd altijd was dat maakt het werken met deze leerlingen afwisselend. Ik hoef mezelf er niet voor te veranderen.“

Groepsdoorbrekend werken

De kinderen op WereldKidz Koppel hebben een eigen stamgroep maar in de ochtenden wordt er groepsdoorbrekend gewerkt. Kinderen worden op hun eigen niveau ingedeeld op de vakken rekenen, spelling en taal. Als leraarondersteuner geeft Bob deze leerlingen op groep 4 niveau instructie en verwerking. Per vak heeft de groep een andere samenstelling en grootte. Dit werkt goed voor de kinderen die wat achter lopen. Omdat er veel leerlingen zijn met een taalachterstand ligt de nadruk taal en woordenschat.

Snappet

Op WereldKidz Koppel wordt gewerkt met Snappet. Bob is erg enthousiast over deze digitale methode en vindt dat WereldKidz meegaat met de tijd door deze methode in te zetten.

“Het is belangrijk om kinderen voor te bereiden op een digitale toekomst."

Het mooie van Snappet is dat je live kunt meekijken hoe de leerlingen het doen. Leerlingen krijgen gelijk feedback en je hoeft niet zelf na te kijken. Snappet neemt je veel werk uit handen. Elke leerling heeft eigen leerdoelen en je krijgt een duidelijk overzicht van waar de leerlingen op vast lopen.”
Naast de lessen van Snappet is er ook volop ruimte om zelf een draai te geven aan de lessen. Bob kan er zijn creativiteit zeker in kwijt.

Samen leren

Samen leren is duidelijk terug te zien op de Koppel. De leerlingen doen veel onderzoekjes en projectjes in groepjes.

Maar ook op teamniveau wordt er samen geleerd. We werken met drie mannen in het bovenbouwteam. Er is veel diversiteit qua leeftijd binnen in het team. Hierdoor is er een goede wisselwerking en leren we veel van elkaar. Ik leer mijn collega’s over de digitale en het technische aspecten van het onderwijs. En ik krijg weer een hoop feedback en leer van de ervaring van mijn collega’s.

Strategische speerpunten

Het werken aan de speerpunten uit het strategische beleidsplan van WereldKidz is duidelijk terug te zien in de school.

Talentontwikkeling

Bob vindt talentontwikkeling een belangrijk speerpunt. “Als een kind ergens zichtbaar plezier aan heeft dan stimuleer ik dat. Zo waren er bijvoorbeeld een paar kinderen in de klas die binnen een paar uur de beveiliging op de tablets van Snappet hebben gehackt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en de beveiliging is daarop snel aangescherpt. Maar het liet wel zien dat deze kinderen een talent hebben voor ICT. Ik heb ze daarom opdrachten gegeven op het gebied van programmeren.”

Ouderbetrokkenheid

Ook voor het speerpunt ouderbetrokkenheid is er aandacht op de WereldKidz Koppel. Er is regelmatig contact met ouders over hoe het gaat met de kinderen. Bob is aanwezig bij 10 min gesprekken en heeft nauw contact met de leraar van de stamgroep over hoe het met de leerling en de werkhouding gaat.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.