Leraar Lotte

Lotte Schoo, leraar WereldKidz Dolfijn

Lotte (23 jaar) is fulltime werkzaam op Jenaplanschool WereldKidz Dolfijn in Driebergen stamgroepleider in de onderbouw.

Na een opleiding tot onderwijsassistent is Lotte er even tussenuit geweest om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat lesgeven haar grote passie is.

“Ik wil kinderen graag iets leren.”

Ze is gestart met de PABO en heeft afgelopen augustus haar diploma in ontvangst genomen.
Jenaplan

Na haar afstuderen is Lotte gericht op zoek gegaan naar een baan in het Jenaplan onderwijs. Ze staat achter het onderwijsconcept en heeft zelf vroeger ook op een Jenaplanschool gezeten.

“De sfeer op een Jenaplanschool is heel gezellig. Het is laagdrempelig en de klas heeft een huiskamer uitstraling. Er wordt veel in de kring gewerkt wat een saamhorigheidsgevoel geeft. Kinderen leren van en met elkaar in combinatiegroepen.”

Lotte heeft zelf veel gehad aan het plannen van weektaken. Dit wil zij graag meegeven aan de leerlingen.

Ook de vieringen en het gezamenlijk de week openen en afsluiten vindt ze een mooi aspect van het Jenaplanonderwijs. “Je ziet de kinderen uit andere groepen en je collega’s.”

Samen leren

De stamgroepleiders van de onderbouw groepen vormen een team van collega’s die elkaar graag helpen. Samen wordt alles voorbereid om goed onderwijs neer te zetten.

“Tijdens teamvergadering wordt gekeken hoe we samen het onderwijs beter kunnen maken. Het team is betrokken bij elkaar.”

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een van de strategische speerpunten van WereldKidz. Het is Lotte opgevallen dat de ouderbetrokkenheid op een Jenaplanschool hoger is dan op andere scholen. Zo zijn er stamgroepouders die veel voor de klas doen en betrokken zijn bij uitjes. Op WereldKidz Dolfijn zijn er regelmatig ouder-kind gesprekken waarbij het kind ook aanwezig is. Ouders zien dan hoe het kind over de school spreekt. Daarnaast worden ouders op deze manier betrokken bij de ontwikkeling van het kind.

Welkom bij WereldKidz

Dit is de eerste baan van Lotte na haar afstuderen. “Het is best spannend en pittig om na mijn opleiding ineens fulltime voor een eigen groep te staan. Maar het geeft me veel energie en voldoening.”
Haar collega’s weten dat zij een startende leraar is en nog begeleiding nodig heeft. Het geeft haar een gerust gevoel dat ze altijd bij collega’s kan aankloppen om te overleggen. “Iedereen is vriendelijk en wil graag helpen.”

WereldKidz wil graag investeren in nieuwe medewerkers en heeft daarom veel aandacht voor de begeleiding van nieuwe medewerkers. Er wordt bijvoorbeeld een bijeenkomst voor nieuwe medewerkers georganiseerd. Het schooljaar is gezamenlijk afgetrapt met een leuke borrel en theatershow voor alle medewerkers binnen de stichting.

Daarnaast is er op school directe begeleiding van een coach. Zij begeleidt de nieuwe medewerkers op school en in de klas. Er is al een bijeenkomst geweest op kennis met haar te maken en ze is ook al een keer in de klas bij Lotte komen kijken. Binnenkort wordt er gezamenlijk een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. De coach zal regelmatig in de klas komen kijken en met de nieuwe medewerkers in gesprek gaan om te kijken waar ze tegenaan lopen en hoe ze geholpen kunnen worden.

“Ik kan altijd in gesprek. Het is fijn om te weten dat er iemand is waar ik op terug kan vallen.
Dat geeft rust.”

Daarnaast kan Lotte altijd terecht bij haar ervaren collega in de onderbouw. “Zij kent de school goed en heeft echt hart voor haar vak. Ik leer veel van haar.”

“Ik voel me welkom bij WereldKidz.”

Meer weten over het onderwijs op WereldKidz Dolfijn?

Bekijk dan de website.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.