Leraar Helen

Helen Brandsma, leraar WereldKidz Balans

Helen (29 jaar) werkt sinds dit schooljaar op WereldKidz Balans in groep 5. Hiervoor werkte Helen op een school in Hilversum en gaf ze les aan groep 1-2. Ze was echter toe aan een baan dichter bij huis en solliciteerde daarom bij WereldKidz.

Helen wist al heel jong dat ze graag leraar wilde worden.
“Je kunt wat betekenen voor kinderen. Ik vind het mooi om te zien dat wanneer kinderen thuis tegen dingen aanlopen je hen daar op school, in samenwerking met ouders, mee kan helpen. Je ziet kinderen echt groeien in een schooljaar.”

De groep van Helen

“Ik werk in een reguliere groep 5. Qua leerinhoud is groep 5 nieuw voor me. Het is op een andere manier lesgeven dan aan het jonge kind. Dit is voor mij een nieuwe uitdaging. Ik kom er achter dat ik dit ook goed kan en het leuk en leerzaam vind.


De lessen worden geclusterd. Dat betekent dat we zoveel mogelijk vakken bij elkaar betrekken. Denk aan een reisverslag, een muurkrant, strip, mijn spellen etc. Het gaat erom om eenheid te krijgen in waar je mee bezig bent, zodat leerlingen in een betekenisvolle context leren waardoor de aangeboden stof beter blijft hangen.

Wat ik bijvoorbeeld heel leuk vind is spellen maken met de leerstof waar we mee bezig zijn. Met deze spellen krijg je andere verwerkingsvormen dan wanneer je alleen de methode strict volgt. Zo hebben we laatst bijvoorbeeld een strip gemaakt over ‘op Safari gaan’ in het kader van het thema Afrika.”

Contact met ouders en het vertrouwen onderling noemt Helen erg belangrijk. “Ik neem daar echt de tijd voor. Ik maak de drempel laag door de tijd te nemen voor gesprekken. Ouders mogen me altijd aanspreken, mailen of bellen met vragen. Dat doe ik zelf ook als er iets is. Via de verhalen van de kinderen merken ouders sowieso al snel of je een band hebt met hun kind hebt. Eerlijkheid in de communicatie is belangrijk, zeker ook als er iets mis gaat. Dat verwacht ik ook van de kinderen dus doe ik zelf ook. Dat schept vertrouwen.”

Specifieke kenmerken WereldKidz Balans

“Toen ik solliciteerde bij Balans merkte ik al snel dat de school aansloot bij wat ik belangrijk vind. Zo wordt er ruimte en tijd gemaakt voor ontdekkend leren, wordt er vanaf groep 1 Engels gegeven en wordt er gewerkt met de kanjertraining. Daarnaast was er een positieve klik met het team. Er wordt serieus en hard gewerkt maar ook veel gelachen.”

Huiselijke sfeer

“Een goede sfeer op school vind ik belangrijk en dat zie ik terug op WereldKidz Balans.

"Er heerst een open en ontspannen sfeer tussen leerlingen en leraren maar ook binnen het team. De sfeer op school is huiselijk. Dit zie je niet alleen terug in hoe de klassen eruit zien maar ook in hoe we met elkaar omgaan.”

Toparrangement

WereldKidz Balans heeft Topklassen waar fulltime hoogbegaafden onderwijs wordt gegeven. De topklassen zijn onderdeel van de school en de leerlingen draaien mee in de gewone dagelijkse structuur. Ook los van de Topklas bieden we een gevarieerd aanbod voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Zo krijgen de leerlingen niet alleen in de klas extra uitdaging maar ook buiten de klas door middel van de plusklas, brainwave en programmeren.

Leren op leerpleinen

Op WereldKidz Balans leren de kinderen op leerpleinen. Ze mogen daar hun eigen plekje kiezen om te werken. Hierdoor leren kinderen omgaan met gestelde grenzen en worden ze aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het eigen leren en handelen, ook als de leraar ze even niet ziet. Dit is een leerproces.

Digitale leermiddelen

Op WereldKidz Balans wordt gewerkt met Snappet. Met deze digitale leermethode krijgen kinderen lessen in taal, rekenen en spelling via een tablet. Het werken met Snappet is voor de leraar werkdrukverlagend omdat werk meteen nagekeken wordt en de leerlingen direct feedback krijgen. Ook is het mogelijk om naast de reguliere instructie, voor specifieke kinderen, extra instructies in te plannen. Hierdoor is het eenvoudig om te differentiëren.

Voor de kinderen is het uitdagend, motiverend en overzichtelijk. Naast de opdrachten die bij de les horen maken de kinderen ook de +opgaven, de zogenoemde cadeautjes. Deze opdrachten passen zich aan op het niveau van het kind. De kinderen verwerken de stof daardoor ook op hun eigen niveau. Het werken op de Snappet geeft niet alleen uitdaging maar motiveert hen ook. De kinderen willen graag een ster verdienen bij het doel waar ze aan werken. Een ster geeft weer hoe vaardig je bent in het toepassen van dat doel ten opzichte van je gemiddelde scores. Er kunnen maximaal 4 sterren verdient worden. Daarnaast is het werken met Snappet overzichtelijk. Per les staat er een doel centraal en de opbouw van elke les in hetzelfde.

Naast het gebruik van tablet wordt er ook gewerkt met Chromebooks. Kinderen leren hiermee om zelf onderzoek te doen. Er is veel aandacht voor ICT vaardigheden: hoe zoek je dingen op, cyberveiligheid etc. De leerlingen ontwikkelen computervaardigheden die ze nodig hebben in deze tijd. Dit is ook een belangrijk onderdeel van de 21th century skills.

Samen leren

Helen vertelt enthousiast over hoe er op alle vlakken samen geleerd wordt binnen WereldKidz.

Bijvoorbeeld binnen het team. “Als team zijn we zijn volop in ontwikkeling. Het team is gemêleerd en wil graag in ontwikkeling blijven. We zijn nu in gesprek over de thema’s onderzoekend leren, welbevinden en betrokkenheid. Er heerst een open sfeer en we denken graag met elkaar mee. Als je ergens mee zit of tegenaan loopt kun je altijd even een collega aanspreken. Ook in de tweewekelijkse onderwijsteam vergaderingen is er een vast intervisiemoment.”

“We hebben regelmatig studiedagen en middagen op school en clusterniveau. Een deel van de inhoud staat vast maar ook is er ruimte voor de inbreng en behoeften van de leraar.”

“Ook in de klas wordt er samen geleerd. Alleen werken en samenwerken wordt afgewisseld. Helen vind het belangrijk dat iedereen hierin zijn plekje krijgt. Samen werken en leren betekent ook naar elkaar leren luisteren en respect hebben voor elkaar.”

“De kinderen leren niet alleen van mij maar ik leer ook van de kinderen. Ik sta daar open voor en daar maken ze graag gebruik van.”

“Samen leren doen we ook met ouders. De lijnen met ouders zijn kort. Samen met ouders en collega’s kijken we naar wat het beste is voor het kind. Ik vraag bijvoorbeeld regelmatig hoe ouders thuis de dingen aanpakken. Dat is ook het stukje ouderbetrokkenheid waar we waarde aan hechten.”

Strategische speerpunten

Op WereldKidz Balans is er veel aandacht voor de strategische speerpunten van Wereldkidz. Eerder in dit interview zijn de 21th century skills al genoemd. En ook op het gebied van talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid heeft Helen veel te vertellen.

Talentontwikkeling

Ongeveer 1 keer in de 1,5 maand wordt er een workshopmiddag voor de leerlingen georganiseerd. Tijdens deze middag worden er veel verschillende workshops aangeboden door o.a. leraren, ouders en opa’s/ oma’s. De workshops variëren van freerunnen tot knutselen, muziek, toneel, onderzoek etc. Met deze workshopmiddag spreken we de talenten van leerlingen en leraren aan.

“Ik geef zelf ook een workshop. Ik vind het leuk om dingen te maken die je anders niet zo snel zou maken. Zo hebben we de vorige keer zelf zeep gemaakt. De workshops worden gegeven aan kleine groepjes zodat de leerlingen gerichte aandacht kunnen krijgen. Om dit mogelijk te maken is er een hoge ouderbetrokkenheid van ouders nodig. Gelukkig is dat het geval op WereldKidz Balans.”

Maar ook in de klas is het belangrijk om kinderen aan te spreken op talenten. “Dit doe ik door aan te sluiten bij de interesses en talenten van het kind en daarop door te gaan. Ik geef daar graag ruimte voor en laat de kinderen elkaar hierin helpen.” 

Ouderbetrokkenheid

De ouderbetrokkenheid op WereldKidz Balans is hoog. Er is over het algemeen een goede band met ouders. Dit merk je tijdens oudergesprekken en door een betrokken ouderraad. “Dat vind ik bijzonder om te zien omdat deze school pas 5 jaar bestaat.”

“De school is de afgelopen jaren hard gegroeid. Wij geven gelegenheid aan ouders om niet alleen ons maar ook elkaar te leren kennen. Dit doen we o.a. door het startfeest, startgesprekken en het gezamenlijk vieren van feestdagen.

WereldKidz

"Bij WereldKidz staat samen leren en een gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. Je ziet het terug op team, cluster en stichtingsniveau. Je staat er niet alleen voor. Dat spreekt me aan en past bij mij. Er heerst een open en positieve sfeer. Iedereen heeft daar zijn/ haar eigen aandeel in en we doen het met z’n allen."

"Vanuit WereldKidz is er veel aandacht voor de behoeften van de medewerkers. Tijdens de bijeenkomst voor nieuwe medewerkers werd er bijvoorbeeld specifiek naar feedback gevraagd. Dat maakt dat ik me gewaardeerd voel.”

Meer weten over het onderwijs op de WereldKidz Balans?

Bekijk dan de website.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.