Intern Begeleider Tom

Tom van den Berg, meerschools intern begeleider

Tom heeft tot en met schooljaar 2017-2018 bij WereldKidz gewerkt. Tom is gestart als cluster intern begeleider voor WereldKidz cluster jenaplan. WereldKidz Het Spoor en WereldKidz Dolfijn zijn de twee scholen die samen het cluster Jenaplan vormen. Na 3,5 jaar te hebben gewerkt als intern begeleider heeft hij uiteindelijk de overstap gemaakt naar de functie van schoolleider op WereldKidz Dolfijn.

Jenaplan

Tom heeft heel bewust gekozen voor het werken op een Jenaplanschool. Toen hij nog op de Pabo zat maakte hij via een stage kennis met het jenaplanonderwijs. De jenaplanprincipes spraken Tom direct aan.

“Onderwijs dat vorm wordt gegeven door de ervaring van kinderen is een andere manier van leren dan alleen uit boeken. De aandacht voor pedagogiek en opvoeding past bij mijn manier van kijken naar onderwijs.”


Tijdens zijn studie aan de Pabo is Tom de tweejarige jenaplan opleiding gaan volgen. Hier heeft hij veel geleerd over vernieuwingsonderwijs en het vormgeven en ontwerpen van onderwijs vanuit leerlijnen in plaats van vanuit methodes. Ook heeft hij hier geleerd hoe te werken met stamgroepen van 3 leerjaren in 1 groep.

Cluster intern begeleider

Cluster intern begeleider is bij WereldKidz een functie en geen extra taak zoals je op andere scholen vaak ziet. Hierdoor kun je je volledig richten op je werk als intern begeleider.

Als cluster intern begeleider werk je op verschillende scholen en heb je veel kinderen onder je hoede. Tom zowel voor- als nadelen. “Je hebt minder tijd om aanwezig te zijn op de scholen. Dat maakt je wat meer los van het team, maar daardoor houd je daarentegen wel een helicopterview en een professionelere rol als intern begeleider. De leraar krijgt hierdoor meer verantwoordelijkheid voor de ondersteuning in groep.

Als intern begeleider op een Jenaplanschool ga je over de ondersteuningsstructuur en de extra ondersteuning van kinderen. De intern begeleider heeft dezelfde visie als de school en Tom kon zijn ervaring als stamgroepleider goed mee nemen in de begeleiding van kinderen. “Het denken vanuit leerlijnen geeft veel meer mogelijkheden en een andere kijkwijze. “Ik betrok vooral ook de kinderen in de ondersteuningsstructuur.”

“Wat ik leuk vond aan de functie als cluster intern begeleider? Dat je samen met de leraar en ouders van het kind het verschil kunt maken zodat het weer lekker loopt op leer en/ of gedragsgebied."

"Ik vind het leuk om op een creatieve manier te kijken wat we kunnen doen zodat het kind weer met plezier naar school gaat. Daarnaast vind ik het leuk om mee te denken in onderwijsinhoudelijke stukken en schoolbeleid samen met de schoolleiding en het team: hoe kunnen we onderwijs nog beter maken.”

Werken bij WereldKidz

Een van de redenen dat Tom bij WereldKidz is komen werken is omdat bij WereldKidz een fulltime baan als cluster intern begeleider mogelijk is. Tom is enthousiast over de stichting.

“Ik heb WereldKidz ervaren als een innovatieve stichting die veel ruimte geeft. Ik ben soms overenthousiast en wil altijd iets nieuws. Er was ruimte om daarover te praten en ruimte om je te ontwikkelen. WereldKidz is een professionele stichting met een professionele houding."

"Bij WereldKidz krijgen de medewerkers een professionele rol. Je wordt goed ondersteund met middelen en scholingsmogelijkheden."

"Aan de andere kant wordt er ook veel van de medewerkers gevraagd. De sollicitatieprocedure was bijvoorbeeld best pittig. Er wordt goed gekeken naar wat je in huis hebt. Maar dat zegt ook veel over de professionaliteit van de stichting.”

Samen leren

Tom vertelt over de verschillende netwerkgroepen waar hij deel vanuit maakte. “De belangrijkste is toch wel het IB netwerk: een professioneel netwerk bestaande uit alle cluster intern begeleiders van WereldKidz. In het IB netwerk leren we samen door ervaringen te delen en te kijken hoe we kunnen vernieuwen.”

Naast de netwerkgroepen werkt WereldKidz met werkgroepen waarin medewerkers uit verschillende functies en clusters worden betrokken. Zo was Tom onderdeel van de werkgroep eindtoets die verantwoordelijk was voor het uitzoeken van de eindtoets.

Strategische speerpunten

Tom verteld dat het werken aan de speerpunten uit het strategische beleidsplan van WereldKidz duidelijk is terug te zien in de scholen. “De scholen krijgen de ruimte om een eigen invulling aan de speerpunten te geven. Samen met het team wordt de richting bepaald en is er een koppeling gemaakt met de jenaplan essenties.”

Wat doe je nu?

“Ik werk als intern begeleider op een andere school. Ik merkte dat de functie van schoolleider me toch niet paste en daarnaast was de reistijd voor mij ook een reden om dichter bij huis te gaan werken. Daarnaast werk ik als ZZP'er in het onderwijs. Mijn missie is om op vernieuwende wijze het onderwijs elke dag een stukje beter te maken. Ik wil beweging brengen in het onderwijs. In mijn nieuwe baan vind ik het dan ook een uitdaging om die beweging te creëren.

Wat ik van WereldKidz mis het innovatieve, het moderne en de leuke collega’s op alle niveaus. Je voelt dat er energie is. Ik zou het mensen aanraden om bij WereldKidz te gaan werken.

"Bij WereldKidz worden je capaciteiten gezien en zijn er volop mogelijkheden om door te groeien.”

Meer weten over het onderwijs op onze Jenaplanscholen?

Bekijk dan de website van WereldKidz Dolfijn en/ of WereldKidz Het Spoor

Meer weten over Tom?

Bekijk de website tomonderwijs.com

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.