Intern Begeleider Merel

Merel van Doorn, meerschools intern begeleider

Merel werkt nu voor het tweede schooljaar als meerschools intern begeleider voor cluster WereldKidz Montessori in Zeist.

Cluster Montessori bestaat uit 3 heel verschillende scholen. Ook al hebben alle scholen hetzelfde onderwijstype toch hebben ze hun eigen specifieke kenmerken.

Zo wordt er op WereldKidz Montessori Kerckebosch unitonderwijs gegeven en op WereldKidz Montessori Griffensteyn wordt er Topklas onderwijs aangeboden. WereldKidz Montessori Sumatralaan is een grotere school wat ook weer een andere dynamiek geeft.

“Elke locatie heeft zijn eigen eigenzinnigheid dat maakt het werk overal anders, leuk en gevarieerd.”

Meerschools intern begeleider

Als meerschools intern begeleider heeft Merel dus 3 scholen onder haar hoede. Dat betekent dat ze met veel ouders en kinderen te maken heeft.

“Het is een hele brede functie. Ik heb verschillende taken en verantwoordelijkheden. Ik voer gesprekken met ouders, begeleid leraren, en werk samen met het samenwerkingsverband. Dat geeft op verschillende lagen uitdaging binnen mijn werk."

Met de schoolleiders en de teams heb ik een nauwe band en samenwerking. In de begeleiding van leraren kijk ik samen met ze waar ze tegenaan lopen en hoe we daar verandering in kunnen brengen.
Daarnaast denk ik met de schoolleider en directeur mee over de ontwikkeling en implementatie van beleid en de schoolanalyse.

Al deze facetten maken het een hele leuke en interessante baan. Je moet wel flexibel zijn maar je krijgt ook veel vrijheid. Je doet het zelf en beheert je eigen agenda.”

Montessori

Merel vertelt dat het Montessori onderwijs past bij haar visie op onderwijs. De slogan van de Montessori scholen is: “Leer het mij zelf doen”.

“We doen een beroep op de zelfstandigheid en autonomie van leerlingen. Leerlingen moeten zelf lesjes vragen en planningen maken. De leraar heeft vanaf de zijlijn een coachende rol.”

Het kind staat centraal. Kinderen krijgen ruimte om te mogen ontdekken en te leren. Montessori staat ervoor dat leerlingen zichzelf ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid.

Op de Montessori scholen wordt niet meer gewerkt met een klassikale opstelling. Er wordt door de leerlingen gewerkt op verschillende werkplekken zodat ze zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. “Het is een georganiseerde chaos: echt over alles is nagedacht. Er is veel ruimte voor leerlingen om elkaar te helpen en elkaar om hulp te vragen.”

“De kracht van de scholen is de goede sfeer onder leerlingen en teams. Leerlingen mogen zijn wie ze zijn en dat zie je terug in de school.”

Samen leren

Op alle niveaus wordt er samen geleerd.

 “Het ‘samen leren’ voel ik heel sterk. Het slaat echt op wie we zijn. Er is veel samenwerking tussen de scholen, binnen de teams, binnen het MT maar ook clusteroverstijgend op stichtingsniveau. Voor elkaar, met elkaar en door elkaar”

Leerlingen leren samen

‘Samen leren’ en dat is ook precies waar Montessori voor staat. Het samen leren staat ook centraal door het werken in combinatiegroepen. Hierdoor kunnen leerlingen van elkaar leren en rekening leren houden met elkaar. Leerlingen hebben oog en respect voor elkaar en elkaars niveau. Leerlingen leren eigen verantwoordelijkheid dragen. “Wat en wie heb je nodig?” De leraar faciliteert.

Intern begeleiders leren samen

“Als meerschools intern begeleider leer ik ook samen met mijn intern begeleider collega’s. Samen vormen we het IB- netwerk. We hebben nauw contact via bijvoorbeeld de app-groep maar we komen ook regelmatig fysiek bij elkaar om te sparren over thema’s. Als we vragen hebben dan weten we elkaar snel te vinden.”

Samen leren op WereldKidz niveau

“Ook op stichtingsniveau staan we voor ‘samen’. Het bestuur staat open staat voor feedback. Het wordt niet van bovenaf opgelegd. Er wordt aan ons gevraagd om mee te denken. De verantwoordelijkheid wordt bij de teams gelegd en dat vind ik krachtig aan de organisatie.”

Een mooi voorbeeld van samen leren op stichtingsniveau is het Kenniscafé dat regelmatig wordt georganiseerd voor de medewerkers van WereldKidz. In een Kenniscafé worden een boeiende onderwerpen verkend die direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Ouderbetrokkenheid

Op de scholen wordt er veel met ouders samengewerkt. De ouderbetrokkenheid is hoog. Er zijn veel ouders in de school die helpen met o.a. lezen, en bij de begeleiding van uitjes en kamp. Het is leuk om te zien hoe ouders graag een steentje willen bijdragen aan de school.

“In mijn functie heb ik verschillende contacten met ouders. Ik investeer in de relatie met ouders en vind het belangrijk om de band met ouders goed te houden. Je hebt samen een gemene deler: het kind. We willen allemaal het beste voor het kind."

Ik ben iemand die naast de ouder gaat staan en het samen wil doen. Daarvoor zijn soms verschillende gesprekken nodig. Ouders zijn zeer betrokken bij het kind en vaak ook kritisch. En dat mag ook. Over het algemeen komen we er samen uit. Ik vind het belangrijk om te luisteren en goed uit te leggen wat er nodig is en wat er kan en mogelijk is. Daarmee kom je verder.”

Werken bij WereldKidz

Merel verteld dat ze het prettig vindt om bij WereldKidz te werken. Er is een fijne sfeer en er zijn leuke mensen. Voor de nieuwe medewerkers worden bijeenkomsten georganiseerd. Dat maakt dat je je heel welkom voelt in de organisatie.

"WereldKidz is een organisatie die naar de toekomst kijkt en vooruit wil. Binnen WereldKidz krijg je de ruimte om te leren en jezelf te ontwikkelen. Je potentie wordt gezien en er wordt op ingezet om het beste uit je te halen. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

Maar WereldKidz staat zelf ook open om in ontwikkeling te blijven. WereldKidz is innovatief, kritisch en er wordt pro actief gehandeld. De bestuurder komt op voor de organisatie.

“Ik ben er trots op dat ik bij WereldKidz werk.”

Meer weten over het onderwijs op de WereldKidz Montessori?

Bekijk dan de website.

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.