Topklas

WereldKidz Toparrangementen
WereldKidz staat voor uitdagend onderwijs voor ieder kind. Oók voor hoogbegaafde kinderen. Voor hen is er het toparrangement. Met het toparrangement krijgen hoogbegaafde leerlingen voltijds basisonderwijs op hun niveau. Onderwijs dat aansluit bij de manier waarop zij denken en leren. Zes basisscholen van WereldKidz werken met het toparrangement.

Uitgangspunten toparrangement
Het onderwijs in het toparrangement is toegankelijk voor alle leerlingen met een hoogbegaafd profiel, zonder gedragsstoornis. We financieren het toparrangement vanuit de reguliere middelen. Daarmee maken we een duidelijke keuze, zoals geen hoge ouderbijdrage, geen extra excursies of inzet vakkrachten, geen kleine groepen. De leerlingen in de topklas maken deel uit van de leefgemeenschap van de school. Ze hebben een andere onderwijsbehoefte maar verder gelden dezelfde uitgangspunten als voor de andere groepen in de school.

Hoe leren de kinderen in het toparrangement?
Hoogbegaafde kinderen zijn kinderen met een IQ hoger dan 130. Met het toparrangement van WereldKidz krijgen zij onderwijs passend bij hun onderwijsbehoefte.
Hoogbegaafde kinderen binnen het toparrangement hebben behoefte aan een ander type instructie dan in het reguliere onderwijs. Zij gaan sneller door de reguliere lesstof. Daarnaast krijgen zij extra verzwaarde vakken aangeboden op drie niveaus. Kinderen die onderwijs krijgen in het toparrangement maken onderdeel uit van de reguliere school. De organisatie van het toparrangement hangt af van de context van de school. Door gezamenlijke activiteiten zijn er dwarsverbanden met de reguliere groepen bij bijvoorbeeld buitenspelen, talent-ateliers, vieringen en de weekopening. Ook zijn er op sommige scholen inhoudelijke dwarsverbanden, zoals de ‘brainwave kids’ of flex-arrangementen. Hierbij werken kinderen uit de reguliere groepen één of meerdere keren per week samen met kinderen met een toparrangement.

Onderwijs
Hoogbegaafde kinderen leren sneller dan gemiddeld. Daarom krijgen zij binnen het toparrangement gemiddeld anderhalve dag tot twee dagen per week de reguliere leerstof aangeboden. De overige dagen besteden zij aan een verzwaard lesprogramma voor rekenen, taal en lezen zoals literatuur, CKV, strategische denkspellen, debat en filosofie. In het extra verzwaarde programma is ruimte op twee niveaus voor opdrachten gericht op hogere denkdoelen (Bloom), onderzoekend en ontwerpend leren en extra sociale lessen (growth en fixed mindset). Het leren leren is de basis van het onderwijs.

Binnen het toparrangement wordt ook aandacht besteed aan vaardigheden die speciaal voor hoogbegaafde kinderen van belang zijn:

  • Leren leren, leren falen en leren omgaan met frustratie
  • Leren van elkaar, samenwerken
  • Ontwikkelen van talenten
De leerkrachten zijn specifiek geselecteerd op hun pedagogische vaardigheden, hebben specifieke expertise en een opleiding gericht op HB.

Locaties
WereldKidz biedt het toparrangement aan op zes basisscholen:
  • WereldKidz Tweesprong (locatie Duivenkamp) in Maarssen
  • WereldKidz Kameleon in Doorn
  • WereldKidz Montessorischool Zeist, locatie Griffensteyn
  • WereldKidz Balans in Veenendaal
  • WereldKidz Anne Frank in Bunnik 
  • WereldKidz Merseberch in Maarsbergen

Toelatingsprocedure
Leerlingen met een IQ van 130 of hoger kunnen toegelaten worden tot het toparrangement. Het IQ moet vastgesteld zijn door een erkend bureau dat ervaring heeft met het diagnosticeren van hoogbegaafde kinderen. Na een intakeprocedure wordt bepaald of een leerling in aanmerking voor een proefperiode. Na de proefperiode wordt in overleg met ouders besproken of de leerling wordt geplaatst.
Aanmelden voor het toparrangement gaat via de school van uw voorkeur. U kunt contact opnemen met de schoolleiding van de betreffende locatie voor een kennismaking.

Kosten
Er zijn geen extra kosten verbonden aan het toparrangement. Wel verwachten wij dat uw kind in het bezit is van een eigen device. 

Voor antwoord op veelgestelde vragen, klik op de link FAQ Topklas</