Ambitie

Excellent onderwijs

WereldKidz stelt de volgende drie ambities centraal:

21st century skills ontwikkelen 
Kinderen krijgen adequate begeleidingen uitdagend onderwijs, waarmee zij 21st century skills ontwikkelen.

Talenten ontdekken 
Kinderen krijgen ruimte voor het ontdekken van hun talenten door inspirerend onderwijs. Ook de omgeving heeft hierin een rol.

Ouders betrekken 
Ouders doen mee binnen onze organisatie op alle niveaus: dat van individuele leerling, groep, school en WereldKidz.