Actueel

Strategisch Beleidsplan 2019 - 2023

Dit is het strategisch beleidsplan 2019 - 2023 van WereldKidz.

In een inspirerend proces hebben we met veel betrokkenen onze visie, missie en
ambities verwoord. Het is mooi te constateren dat die breed gedeeld worden en
we met elkaar trots zijn op WereldKidz.

Dit strategisch beleidsplan is het kader voor de nieuwe schoolplannen 2020-2024.
Het biedt focus en ruimte voor de scholen. De uitdaging ligt bij elk schoolteam
om samen de eigen ambities te verwoorden.

De komende vier jaar werken we elke dag aan goed onderwijs voor onze
kinderen. We willen elke dag beter worden, ons gezamenlijk beleid geeft
daarvoor richting. Daarbij willen we een werkgever zijn om trots op te zijn,
waar je als medewerker graag wilt werken.

Strategisch Beleidsplan 2019 - 2023
Media
  • plaatje strategisch beleidsplan