Voorzitter rvt Hanneke

Hanneke Koster, voorzitter raad van toezicht

Hanneke (60 jaar) werkt in het voortgezet onderwijs als rector- bestuurder op een openbare brede scholengemeenschap in Zaltbommel. Hanneke begon haar carrière als lerares en werk sinds de laatste 18 jaar als rector of rector- bestuurder. Naast haar baan als rector-bestuur is Hanneke voorzitter van de raad van toezicht (rvt) van WereldKidz. Hanneke koos voor deze functie bij WereldKidz omdat het een brede organisatie voor openbaar onderwijs is. “Er zijn veel verschillende soorten scholen en culturen en dat leek me heel interessant.”

De raad van toezicht

In Nederland is het zo gesteld dat je ervoor moet zorgen dat het bestuur en de toezicht van een school gescheiden is. Dat heeft te maken met de wetgeving goed onderwijsbestuur. Binnen WereldKidz is er een College van bestuur (het bevoegd gezag) en een intern toezichthoudend orgaan: de raad van toezicht.
In de raad van toezicht zitten mensen uit allerlei sectoren van de samenleving. En vanuit die verschillende perspectieven wordt er toezicht gehouden op wat WereldKidz doet. “Als raad zijn we een team. Namens de maatschappij kijken we o.a. naar de kwaliteit van onderwijs, de financiële situatie van de scholen, werkgeverschap, communicatie en de toekomst en continuïteit van de school. Daarnaast zijn we de werkgever van het bestuur.”
“Als rvt houden we ons niet alleen bezig met goedkeuren maar gaan we ook in gesprek met de bestuurder. We zijn een klankbord. Op grond van onze rol hebben we regelmatig gesprekken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en externe toezichthouders zoals de inspectie van onderwijs en de accountant. Daarnaast gaan we met veel plezier af en toe op schoolbezoek. Door middel van een presentatie en een rondleiding krijgen we dan een beeld van waar de school mee bezig is. We zijn altijd heel benieuwd hoe het gaat met WereldKidz.”

In de 6 jaar dat Hanneke lid is van de raad van toezicht heeft ze goed door hoe complex en uitdagend het is voor de mensen die bij WereldKidz werken. “WereldKidz heeft niet alleen te maken met onderwijs, maar heeft ook een pedagogische rol samen met ouders. Daarnaast heeft WereldKidz relaties met zes gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van openbaar onderwijs en de huisvesting.”

Samen werken en samen leren

Binnen WereldKidz is iedereen bezig met ontwikkelen en samen leren. Hanneke vindt het mooi om te zien hoe je dat overal terug ziet in het handelen, het onderwijs en bij de medewerkers: samen werken aan eigen vaardigheden. “Ik woon regelmatig bijeenkomsten bij. Bij de meest recente tweedaagse vond ik het boeiend om te zien hoe alle directeuren betrokken werden bij het maken van de strategische plannen voor de komende jaren. Waar moet het onderwijs over gaan, hoe houden we rekening met de ontwikkelingen in de maatschappij buiten de school, waar leggen we accenten?”
“Samen wordt er gewerkt aan de toekomst van WereldKidz. Alle medewerkers betrokken bij belangrijke besluiten. Het is mooi om te zien hoe iedereen mag meedenken. Dat levert creatieve oplossingen op.”
“Ondanks dat het primair onderwijs te maken heeft met een tekort aan leraren zie ik dat WereldKidz heel goed omgaat met het werven en vasthouden van goede leraren. De taken wordt goed verdeeld zodat de leraren echt bezig kunnen zijn met onderwijs.”

Typisch WereldKidz

Over de vraag ‘wat is nou typisch WereldKidz’ hoefde Hanneke niet lang na te denken en benoemd een aantal dingen:

Talentontwikkeling

“Talentontwikkeling zit in het hart van onderwijs van WereldKidz.Je ziet het overal terug in het onderwijs. Elke school werkt het op zijn eigen manier uit.”
“Dat zie je ook terug in hoe zorgvuldig WereldKidz bezig is met passend onderwijs oftewel inclusief onderwijs. Het streven is er om er te zijn voor iedereen. Daar is veel expertise en professionaliteit voor nodig en die is aanwezig bij WereldKidz.”

Mogen zijn zoals je bent

“Openbaar onderwijs is voor iedereen. Je moet het in samenwerking en afstemming met elkaar doen. WereldKidz heeft een heel open klimaat. Iedereen mag er zijn zoals hij/zij is.”

Innovatief

“WereldKidz is steeds op zoek naar verbetering van het onderwijs. Hoe kunnen we het anders en beter doen? Dit leidt tot moderne en vernieuwende werkvormen.”
Strategische ambities
Bovenstaande kenmerken van WereldKidz zie je ook terug in het strategisch beleidsplan. “De strategische ambities proef ik als het toezichthouder terug in de plannen van het bestuur. Die worden vertaald in hoe de middelen worden ingezet en in veranderingen binnen de organisatie. De ambities worden op de scholen uitgewerkt en daar zien we de voorbeelden van.”

Tot slot

“Wat we zien is dat het goed gaat. En daar zijn we heel blij mee. WereldKidz is een krachtige organisatie met mooi onderwijs. Daar willen wij als rvt graag een bijdrage aan leveren. Het is altijd heel leuk om weer naar Zeist of op schoolbezoek te gaan. Ik heb een enthousiasme voor de inhoud. Onderwijs doet ertoe, jazeker, dat kun je nu in deze corona-crisis ook weer goed zien. Het is een eer om daarover te mogen praten met het bestuur.”
“Ik heb veel vertrouwen in de toekomst van WereldKidz.”

Werken bij WereldKidz.

Wil jij kinderen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen? Hou je van samen werken én samen leren? Word dan onze nieuwe collega! Bekijk hier onze vacatures.