Goed werkgeverschap

Visie op goed werkgeverschap

Onze medewerkers zijn het sociale kapitaal van WereldKidz. Zij verdienen goed en betekenisvol werkgeverschap, dat ruimte biedt voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Essentieel zijn de basisbehoefte als: competentie, autonomie en relatie voor het welbevinden van onze medewerkers.

Waardering krijgen voor dit belangrijke werk is essentieel en krijg op veel manieren vorm binnen WereldKidz:
- we vieren regelmatig onze successen met elkaar
- we zien elkaar regelmatig bij netwerken, schoolbezoeken, de startbijeenkomst aan het begin van het schooljaar
- er zijn interne audits vanuit een waarderend perspectief
- er is veel ruimte voor persoonlijke groei door middel van professionalisering
- er is aandacht voor ondersteunende (digitale) hulpmiddelen.

Ambities

Binnen WereldKidz wordt aan de volgende ambities vorm en inhoud gegeven:
  • Vitale betrokken medewerkers die met plezier blijven werken
  • Ruimte voor en ondersteuning van professionele ontwikkeling, rekening houdend met talenten en passie
  • Alle medewerkers zijn ambassadeur

Moreel kompas

Zoals in onze missie staat, bieden wij kinderen onderwijs zodat zij kunnen deelnemen aan de wereld van nu en van morgen. Van onze medewerkers vraagt dit een mening over maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Daarmee levert elke medewerker een bijdrage aan de gedeelde opvattingen van het team.

We verwachten dat alle medewerkers een moreel kompas hebben, dit kompas met elkaar ijkt en verder ontwikkelt. Dit geeft richting aan het onderwijs en is een voorwaarde om rolmodel voor kinderen te kunnen zijn. Naast gezond verstand zijn onze grondwet en de rechten van het kind richtinggevend.