Actueel

Vaardigheden leraren 21st century skills

Over welke vaardigheden moeten leraren beschikken om leerlingen 21st century skills bij te brengen?


21e eeuwse vaardigheden of 21st century skills vormen een belangrijk onderdeel van het huidige basisonderwijs. Maar 67 procent van de leraren voelt zich niet voldoende toegerust om deze vaardigheden te onderwijzen en heeft behoefte aan lesmateriaal en professionalisering. Zo blijkt uit onderzoek van SLO.

Dit was ook voelbaar bij Wereldkidz, initiatiefnemer van deze Versnellingsvraag. De stichting vroeg zich af aan hoe zij leraren vaardig kunnen maken om onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden optimaal vorm te geven. Over welke vaardigheden moeten leraren dan beschikken, en hoe ontwikkel je die?

De handige Design Thinking toolkit is een van de concrete resultaten van deze Versnellingsvraag. De toolkit is kosteloos beschikbaar voor alle basisscholen.

Lees er hier meer over.
Media
  • 5466_POraad_Versnellingsvragen_181217