Actueel

Koppel zoekt wereldwijze meesters en juffen!

Heb jij het talent om om te gaan met diversiteit in een dynamische omgeving?

Over de Koppel

WereldKidz Koppel is een school met 140 leerlingen en is gesitueerd in Zeist West. Onze leerlingen hebben we in ruime klaslokalen verdeeld over zeven groepen. Twee van onze groepen zijn taalklassen voor onderwijs aan nieuwkomers. Op Koppel willen we aansluiten bij de talenten van de leerlingen en stimuleren we dat iedere leerling zijn/haar kennis, vaardigheden en mens-zijn optimaal ontwikkelt. Taal krijgt grote aandacht binnen Koppel. In de lessen wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan woordenschatontwikkeling en leesbevordering. Er is een bibliotheek binnen de school gevestigd waar veel gebruik van wordt gemaakt. Naast taal richten we ons op toekomstgericht leren. Ons circuit 21st Century Skills is een mooi voorbeeld van het brede aanbod dat wij voorstaan.
Kijk op onze website voor meer informatie.

 

Media
  • Koppel plein.jpeg